Vasaros kursai Olandijoje apie senatvinio silpnumo tyrimus

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros asistentė Laura Žlibinaitė dalyvavo intensyviuose kursuose Olandijoje, Groningeno Hanzos taikomųjų mokslų universitete. Kursų metu vyko paskaitos tema „Senatvinis silpnumo sindromas (angl. frailty)“. Užsiėmimuose dalyvavo tyrėjai, doktorantūros studentai ir dėstytojai iš Olandijos, Belgijos, Kinijos, Ispanijos, Meksikos, Brazilijos ir Malaizijos universitetų bei mokslo įstaigų.

Aptartos su pagrindine problema susijusios potemės: senatvinio silpnumo sindromo koncepcija, fizinis silpnumas, sveiko senėjimo modelis ir ilgalaikė priežiūra, silpnumas ligoninės aplinkoje, psichikos pacientų silpnumas, asmenų, turinčių intelektinę bei regos negalią, silpnumas, silpnumas ir visuomenės sveikata, eidžizmas, kas nulemia kognityvinį ir socialinį silpnumą. Taip pat didelis dėmesys skirtas moksliniams taikomiesiems tyrimams: dalyviai mokėsi, kaip reikėtų pasirinkti tyrimo modelį ir strategiją, statistinės analizės metodų bei duomenų interpretavimo.

Kursų dalyviai buvo paskirstyti po skirtingas įstaigas, kuriose gyvena arba lankosi negalias turintys asmenys, turėjo galimybę patys rinkti originalius tyrimo duomenys. Po to gauti duomenys buvo apdorojami, interpretuojami ir paskutinę mokymų dieną vyko atliktų darbų pristatymai.

Paskaitas mokymų metu skaitė lektoriai ir mokslininkai iš Belgijos, Olandijos, Lenkijos, Kinijos, Danijos įstaigų. Pranešimo turiniu išsiskyrė įkvepianti paskaita apie sveiką senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, kurią skaitė Anne Margriet Pot, Olandijos sveikatos ministerijos bei Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė.

Pabaigoje buvo aptarta bendradarbiavimo vykdant tyrimus senatvinio silpnumo sindromo tyrimų srityje galimybės, pasiūlyti įvairūs tyrimo metodai ir suteiktas kūrėjų leidimas pritaikyti Groningeno silpnumo klausimyną lietuvių kalboje.

You may also like...