Vadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šalių

Šiais metais tarptautinės savaitės metu „Going International 2018“ kolegijoje svečiavosi dėstytojai iš daugiau kaip 20 skirtingų pasaulio šalių, kurių didžiąją dalį sudarė Vadybos ir ekonomikos fakulteto akademiniai partneriai.

Tarptautinės savaitės metu, kovo 19–23 d., paskaitas fakulteto studentams skaitė Izraelio, Danijos, Serbijos, Kinijos, Ispanijos, Vokietijos, Suomijos, Nyderlandų, Belgijos, Gruzijos, Estijos bei Latvijos aukštųjų mokyklų lektoriai. Iš viso fakultete įvyko daugiau nei 25 paskaitos, kuriose diskutuota apie verslą, ekonomiką, sportą ir vykdytos su šiomis sritimis susijusios praktinės veiklos.

„Europos aukštojo mokslo erdvėje bendradarbiauja daug skirtingų politinių, kultūrinių ir akademinių tradicijų valstybių, taip pat universitetų bei kolegijų dėstytojai, studentai ir absolventai  dalyvauja judumo programose, todėl mums labai svarbu „pasimatuoti“ studijų kokybės lygį, pasidalinti gerąja darbo patirtimi, dirbti kartu siekiant bendrų tikslų“, – pabrėždama partnerystės su užsienio partneriais svarbą, akcentuoja Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė Ona Junevičienė.

Kaip ir kasmet, tarptautinė patirtis perduota ne tik fakulteto studentams, bet ir lektoriams. Siekiant pasidalinti naujausiais mokslo metodais bei patirtimi, fakultete organizuoti du akademinę bendruomenę sutraukę seminarai – „Distance Learning Education“, kuriame pristatytas Ispanijoje vykdomų nuotolinių studijų modelis, ir „Leadership and Career Design: Positive & Negative Impact on Youth Athletes“, kur dalintasi Lietuvos, Serbijos bei Suomijos patirtimi, ugdant jaunuosius sportininkus.

„Manau, jog fakulteto vadovams ir dėstytojams buvo ypač naudingas seminaras apie nuotolinių studijų organizavimą Ispanijos UNIR universitete, diskusijos apie bendrų taikomųjų tyrimų vykdymą ir projektų rengimą“, – nurimus Tarptautinės savaitės šurmuliui, pasakojo Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė, neslėpdama džiaugsmo, jog šiemet fakultete akademinius pasiekimus pristatė itin daug užsienio partnerių.

Kauno kolegija savo ruožtu svečiams taip pat nepašykštėjo įdomių veiklų: akademiniams partneriams pristatytas itin reikšmingas valstybei jubiliejus –  Lietuvos šimtmetis – ir šia proga surengtas priėmimas Istorinėje Kauno prezidentūroje. Taip pat jau ketvirtus metus iš eilės Tarptautinės savaitės vinimi tapo kolegijoje organizuota konferencija „Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD)“, kurioje daugiausiai klausytojų dėmesio sulaukė naujos kartos verslininko ir investuotojo, „Nextury Ventures“ rizikos kapitalo fondo įkūrėjo Iljos Laurs pranešimas. Pristatymo metu I. Laurs akcentavo verslo ir aukštojo mokslo partnerystės svarbą siekiant inovacijų proveržio.

 

Tarptautinė savaitė 2018 Vadybos ir ekonomikos fakultete:

Vadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šaliųVadybos ir ekonomikos fakultete – akademiniai partneriai iš 12 pasaulio šalių

 

 

 

You may also like...