Teisės katedros studentai žinias gilino dalyvaudami teismo procesuose

Kauno kolegijos VadyboTeisės katedros studentai žinias gilino dalyvaudami teismo procesuoses ir ekonomikos fakulteto Teisės studijų pirmakursiai ir antrakursiai rudens semestro metu teorines žinias gilino praktiniais užsiėmimais. Spalio ir lapkričio mėnesiais jie dalyvavo išvykstamosiose paskaitose ir svečiavosi Kauno apylinkės teisme, kur turėjo progą stebėti tikrus ir nesuvaidintus teismo procesus.

Šie vizitai vyko, siekiant pagilinti „Ikiteisminio tyrimo teorijos ir praktikos“ studijų dalyko žinias. Dalyvaudami teismo procesuose būsimieji teisininkai turėjo galimybę susipažinti su teisėjo atliekamais veiksmais ikiteisminio tyrimo metu ir įvertinti, kaip teorinės žinios pritaikomos praktikoje.

Taip pat tai buvo puiki galimybė pagilinti rudens semestre studijuojamų „Civilinės teisės“, „Šeimos teisės“, „Teisinės sistemos ir teisės teorijos“ dalykų žinias ir pažvelgti į jas kitu kampu bei įgyti naujos patirties, stengiantis suvokti, kaip teorinės žinios pritaikomos praktikoje.

Galimybė sudalyvauti tikruose teismo procesuose, be abejonės, būsimiesiems teisininkams labai naudinga patirtis. Studentai, grįžę iš vizitų Kauno apylinkės teisme, su didžiuliu užsidegimu dalijosi įspūdžiais apie stebėtus teismo procesus ir visi sutiko, kad išvykstamosios paskaitos jiems suteikia galimybę ne tik susipažinti su praktiniu procesu, bet ir suprasti, jog vienas svarbiausių dalykų teisininko darbe – stiprios teorinės žinios.

Beje, šalies teismuose darbo patirties semiasi ne tik būsimieji Vadybos ir ekonomikos fakulteto teisininkai. Justino Vienožinskio menų fakultete pasirinkinusieji Fotografijos studijas, fotoreportažo kryptį, taip pat praktikuojasi teismuose fotografuodami atvirus teismo posėdžius.

You may also like...