Tautinio šokio judesiu vainikuotas projekto užbaigimas

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasŠių metų birželio 6 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakulteto bendruomenė pakvietė asmenis, sergančius Parkinsono liga, į gražią šventę, kuri vyko Medicinos fakulteto slaugos katedroje. Projektas „Parkinsono liga sergančių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“ vienijo 60 asmenų, sergančių Parkinsono liga, t.p. aktyviai į šį projektą įsijungė ir jų artimieji.

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasDžiugu, kad projekto eigoje savo susidomėjimą dalyvauti įvairaus pobūdžio užsiėmimuose parodė praktiškai visi Kauno Apskrities Parkinsono draugijos nariai. Tačiau projektui įsibėgėjus dalyvių skaičius dar daugiau išaugo naujais nariais, kurie informaciją apie Kauno kolegijos vykdomą projektą sužinojo skaitydami mūsų parengtus straipsnius („Kauno dienoje“, „Diktum faktum“). Projektas vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Kauno apskrities Parkinsono draugija, VšĮ Dainavos poliklinika, Kauno klinikine ligonine ir UAB „TZMO Lietuva“.

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasRenginys prasidėjo praktiniu seminaru apie pagalbą užspringus ir kitus pagrindinius gaivinimo principus. Šiuos veiksmus demonstravo ir mokė atlikti slaugos katedros lektorės Vilma Rastenienė ir Dalė Smaidžiūnienė. Po trumpos pertraukėlės, kuriuos metu projekto dalyviai atsigaivino, pailsėjo, prasidėjo graži ceremonija. Kauno kolegijos tautinio šokio kolektyvas „KauKas“ aktyviai įtraukė šokio ir dainų ritmu asmenis, sergančius Parkinsono liga, bendrame ratelyje smagiai sukosi ir Kauno kolegijos dėstytojai.

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasVisiems smagiai pašokus, padainavus buvo pradėta oficiali renginio dalis. Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas komunikacijai Antanas Vaidelys ir Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė šio socialinio projekto rezultatais ir palinkėjo tolimesnių darbų siekiant panašių tikslų – pagalbos sergančiajam, palaikymo, nuoširdaus bendravimo. Administracijos darbuotojai padėkojo projekto vadovei doc. dr. Viktorijai Piščalkienei už puikiai suburtą komandą, didelį indėlį vykdant šį projektą.

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasKauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius dovydaitis įteikė projekto dalyviams pažymėjimus bei padėkas dėstytojams ir studentams, kurie savanoriškai, neatlygintinai dirbo šiame projekte.

Tautinio šokio judesio akordu vainikuotas projekto užbaigimasKauno Apskrities Parkinsono draugijos pirmininkas Vaclovas Tunaitis visų projekto dalyvių vardu padėkojo Kauno kolegijai už galimybę dalyvauti šiame projekte ir nuoširdų bendravimą su projekto vadove Viktorija Piščalkiene. Projekto vadovė trumpai peržvelgė nuveiktus darbus, padėkojo visiems už aktyvų įsitraukimą į projektą ir pristatė trumpą video siužetą, kuriame atsispindi gražios projekto akimirkos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Kauno kolegijos dėstytojams ir studentams, kurie dalyvavo šiame projekte. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Kauno Apskrities Parkinsono draugijos nariams už aktyvumą ir geranoriškumą dalyvaujant projekte. Ypač norime pasakyti didelį ačiū draugijos pirmininkui Vaclovui Tunaičiui ir VšĮ Dainavos poliklinikos socialinei darbuotojai Brigitai Kimbrienei už efektyvią komunikaciją ir pastangas siekiant bendro tikslo.

 

You may also like...