Tauragės skyriuje – išvažiuojamųjų paskaitų savaitė

Tauragės apskrities verslininkų (TAVA) asociacija, kuri vienija 90 įmonių, lapkričio 5–9 d. organizavo „Atviro Verslo 2018“ savaitę. Kauno kolegijos Tauragės skyriaus Įstaigų ir įmonių   administravimo pirmo kurso studentai Aplinkos ir žmogaus saugos paskaitą išklausė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre, bendravo su TRATC atstovais, lankėsi didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje. Atliekų tvarkymo skyriaus specialistas Aivaras Betingis įvardijo atliekų keliamą pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, studentus supažindino su atliekų tvarkymo sistema Tauragės regione. Diskutuota apie efektyviausią atliekų tvarkymo būdą – antrinių žaliavų perdirbimą, sanitarinių sąlygų užtikrinimą.

Studentai Įmonių ekonomikos bei Tarptautinio verslo paskaitų metu lankėsi tarptautinėje įmonėje „Netmark“, kuri aprūpina viso pasaulio tinklų gamintojus produktais, skirtais  žvejybos pramonei. Studentams buvo paruoštos užduotys, kurių tikslas – susipažinti su tarptautinio verslo kūrimo procesu, įmonių veiklos organizavimu ir administravimu,  ekonominiais, socialiniais, ekologiniais tikslais, suvokti tarptautinio verslo aplinką, jos įtaką įmonės veiklos efektyvumui. Įmonės direktorė Nomeda Volynko supažindino studentus su įmonės vidaus logistika, aprūpinimo ir gamybos  procesais.

Norint ugdyti praktinius mikro ir makro ekonomikos dalyko gebėjimus, integruojant teorines ir praktines žinias, bei suprasti ekonomikos mokslo svarbą, naudingumą, sprendžiant verslo problemas, dėstytoja Z. Mejerienė su studentais apsilankė pavasarį pradėjusiame veikti išrūgų perdirbimo ceche AB „Modest“. Studentai išsiaiškino čia  vykstančius organizacinius ir gamybinius procesus, sužinojo, kad ši įmonė Baltijos šalyse yra pirmoji, gaminanti antrinį išrūgų angliavandenių produktą – permeatą, kuris Europoje naudojamas dviem būdais: apie 70 proc. maistui, daugiausia konditerijai, likusi dalis – pašarų gamybai žemės ūkyje. Taip pat šiame ceche gaminami baltyminiai kokteiliai „GymON“ sportininkams, daugiausia skirti Vokietijos rinkai.

Dukterinės AB „Vilkyškių pieninė“ įmonės AB „Modest“ veiklos sritis – mėlynojo pelėsių sūrio „Memel blue“ ir fermentinio sūrio Mozzarella gamyba. Įmonės ekonomikos ir finansų direktorė V. Milaševičiutė supažindino studentus ir su kitų AB „Vilkyškių pieninė“ dukterinių įmonių gaminama produkcija, kainų politika. Studentai sužinojo, kad 930 darbuotojų turinčios AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės eksporto apimtis per metus padidėjo net 40 proc. – iki 89,1 mln. Eur. Bendrovė eksporto apimtis naujose rinkose didino beveik keturis kartus ir pradėjo produkciją eksportuoti į Slovakiją, Taivaną, Daniją, Kiniją, Naująją Zelandiją, Prancūziją, Uzbekistaną, Singapūrą, Pietų Afriką, Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną. O kaip patys geriausi marketingo sprendimai rėmimo srityje gimsta marketingo skyriuje, įsikūrusiame Vilniuje, studentams atskleidė filmuota medžiaga apie šio skyriaus kūrybinį darbą.

Siekiant studentus supažindinti su verslo subjektų mokamais mokesčiais, praktinės paskaitos metu AB „Modest“ vyr. buhalterė Karolina Šematulskienė išsamiai papasakojo, kokius mokesčius moka ši akcinė bendrovė, kokią dalį bendroje išlaidų struktūroje sudaro mokesčiai, kurio mokesčio taikymas sukelia daugiausia praktinių problemų įmonėje, atskleidė, kaip vertinami mokesčiai susiję su darbo santykiais ir kurie mokesčiai sukelia didžiausią mokestinę naštą įmonei. Tokios paskaitos yra labai naudingos, nes studentai turi galimybę  gauti informaciją apie konkretų verslo subjektą ir iš esmės suvokti jam daromą mokesčių politikos įtaką.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos antrakursiai lapkričio 7 d. stebėjo Tauragės rajono savivaldybės posėdį. Šiame posėdyje Taryba po karštų diskusijų kaip tik priėmė sprendimą iš dalies finansuoti Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentus, jei jie renkasi specialybę, įtrauktą į reikalingų specialybių regionui sąrašą.

You may also like...