Tarptautinio projekto “eMED-PASS” partnerių susitikimas Suomijoje

Tarptautinio projekto “eMED-PASS” partnerių susitikimas Suomijoje2018 m. balandžio 5–6 d. Suomijoje, Turku mieste vyko antrasis Erasmus+ programos projekto “The eMedication passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses“ (toliau “eMED-PASS”) partnerių susitikimas. Suomijoje Kauno kolegijos Medicinos fakultetą atstovavo projektų koordinatorė Vytautė Giedraitienė ir Slaugos katedros lektorės, projekto tyrėjos Danutė Golubevienė ir Ilona Gurnienė.

Vizito metu partneriai diskutavo apie projekto rezultatus, numatytas veiklas, jų įgyvendinimo terminus, projekto viešinimą ir tolimesnį bendradarbiavimą. Susitikimas vyko projekto eksperto-konsultanto funkciją vykdančio Turku taikomųjų mokslų universiteto mokymosi aplinkose. Projekto partneriams buvo suteikta galimybė susitikti su aukštosios mokyklos studentais, kurie studijų proceso metu praktiškai išbandė elektroninį slaugos studentų kompetencijų pasą, ir padiskutuoti apie šio įrankio naudą ir jo pritaikymo Baltijos šalyse galimybes.Kiekvienas projekto partneris pasidalijo, kokią įtaką tokio elektroninio įrankio naudojimas turėtų slaugos mokymo programoms aukštajame moksle jų šalyje bei studentų kompetencijų skiriant ir administruojant vaistus plėtrai.

Projektas “eMED-PASS” atitinka Europos 2020 metų ir Europos sveikatos politikos strateginius tikslus – efektyviai reaguoti į iššūkius, su kuriais susiduria Europos sąjungos valstybės narės, stiprindamos tarptautinį bendradarbiavimą, tobulindamos bendrosios praktikos slaugytojų švietimą aukštajame moksle ir jų kompetencijų kėlimą. Projekte analizuojamos ir sprendžiamos slaugytojams ir visuomenei aktualios problemos: kaip užtikrinti pacientų saugumą, skiriant ir dozuojant vaistinius medikamentus; kaip užtikrinti kokybišką ir efektyvų slaugytojų edukacinį parengimą, kad baigusios mokslus slaugytojos turėtų pakankamai kompetencijos saugiam ir efektyviam vaistų pacientams išdavimui.

Projektu siekiama sukurti bendrus slaugytojų kompetencijų skiriant ir dozuojant vaistus kokybės standartus. Elektroninė sistema, sukurta ir adaptuota pagal projekto šalis nares, padėtų aukštojo mokslo institucijoms plėtoti slaugos mokymo programą ir atskleisti bei likviduoti trūkumus slaugos studentų medikamentų skyrimo ir dozavimo kompetencijų ugdymo procese.

Kauno kolegija projekte “eMED-PASS” partnerio teisėmis dalyvauja kartu su P. Stradins medicinos kolegija (Latvija), Turku taikomųjų mokslų universitetu (Suomija). Projektą koordinuoja Tartu sveikatos priežiūros taikomųjų mokslų universitetas (Estija). Projektas iš dalies (75%) finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, o įgyvendinamas 2017-09-01 / 2020-08-31 laikotarpiu. Daugiau apie projektą galima sužinoti projekto oficialiame puslapyje (anglų kalba).

Logos Beneficaires Erasmus+RIGHT_LT

You may also like...