Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra Medijų industrijų studijose

Medijų technologijų (MD) katedroje šį pavasarį imtos plėtoti naujos tarptautinio bendradarbiavimo kryptys, susietos su tarpdiscipliniškumu Multimedijos technologijos, Reklamos technologijų ir Grafinių technologijų studijų programose. Viena iš tarptautinio bendradarbiavimo krypčių nukreipta į Izraelio Holono technologiją institutą (HIT), kuriame realizuojamos studijų programos pasižymi tarpdisciplininiais technologijų ir dizaino studijų ryšiais.

Kovo viduryje įvykęs MD katedros vedėjos Daivos Sajek ir dėstytojo Virginijaus Valčiuko vizitas į Holono technologijos institutą Izraelyje buvo ypač sėkmingas: Dizaino fakultete susipažinta su studijų programomis, darbo metodais laboratorijose, skaitytos paskaitos vizualių komunikacijų studentams ir numatytos tolimesnio bendradarbiavimo priemonės, tarp jų – ir studentų bei dėstytojų mainų perspektyvos.

HIT realizuojamos vizualių komunikacijų dizaino studijos savo turiniu artimos tiek Multimedijos, tiek ir Grafinių technologijų studijų programoms, todėl jau kovo paskutiniąją savaitę vizualių komunikacijų dizaino dėstytojas Golan Gafni atvyko į Kauno kolegiją dėstyti ciklo paskaitų ir vesti praktinius užsiėmimus Grafinių technologijų studentams. Studentai kūrė pasirinktos koncepcijos žurnalo dizainą. Kadangi užsiėmimai buvo įdomūs ir naudingi studentams, abipusiu sutarimu bus siekiama tęsti bendradarbiavimą su šio HIT fakulteto atstovais.

Dėstytojo Golan Gafni paskaitos Medijų technologijų katedros studentams nebuvo vienintelės paskutinę kovo savaitę – tarptautinės savaitės metu jie turėjo puikią progą išklausyti fotografės iš Vokietijos Jurgos Graf paskaitą apie tai, ką reiškia būti fotografu, projektų valdymo žiniomis dalinosi dėstytojas Aleksandr Novikov iš Maskvos politechnikos universiteto, o iš Italijos atvykęs filmų kūrėjas ir režisierius Roberto Valdes pristatė vaizdo filmų kūrimo praktiką.

Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis yra labai svarbi siekiant užtikrinti studijų programų kokybę, studijų metodų modernumą, jų įvairovę ir kompetencijas, kurias turi įgyti specialistas, norintis sėkmingai veikti tarptautiniame šiuolaikinių medijų industrijų versle.

You may also like...