Tarptautinė savaitė Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete: patirčių sklaida ir bendradarbiavimo galimybės Nikaragvoje

Tarptautinės savaitės Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete akimirkaKauno kolegijos Tarptautinių studijų skyriaus vedėja Jolanta Valiaugienė bei Vadybos ir ekonomikos  fakulteto dėstytoja Smiltė Juraitė dalyvavo Tarptautinėje savaitėje, vykusioje Suomijos Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete. Tarptautinės savaitės tikslas apima kelias sritis, viena jų – tarptautinės paslaugos.

Kaip savo pristatyme akcentavo Haaga-Helia taikomųjų mokslų universiteto viceprezidentas Teemu Kooko, meistriškumas ir teikiamų paslaugų švietime kokybė (angl. service excellence in education) yra vienas iš šios aukštosios mokyklos strateginių veiklos prioritetų. Tai apima visas institucijos veiklos sritis: nuo paslaugų pagrindiniams klientams – studentams, verslo partneriams, kitiems suinteresuotiems asmenims iki palaikančių paslaugų, tarp jų ir bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Beje, T. Kooko birželio 1 dienos taps Haaga-Helia taikomųjų mokslų universiteto prezidentu.

Tarptautinės savaitės metu be kitų tikslų tikimasi išsiaiškinti tarptautinių partnerių lūkesčius ir bendradarbiaujant su šiuo Suomijos universitetu padėti juos įgyvendinti. Išsamiau su Tarptautinės savaitės programa, pranešimais ir veiklą liudijančiomis nuotraukomis galima susipažinti čia: https://haaga-helia.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=316&userLang=en

Tarptautinės savaitės Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete akimirkaHaaga-Helia taikomųjų mokslų universitetas yra didžiausia Europoje aukštoji mokykla, realizuojanti verslo srities programas. Jame studijuoja 11000 studentų, dirba 630 akademinio personalo ir 200 kitų darbuotojų. Tai labiausiai tarptautiškumą išplėtojęs universitetas Suomijoje 2014 metais. Tarptautinių studentų apklausoje ši aukštoji mokykla geriausiai įvertinta Suomijos mastu.

Pirmaujančias vietas Suomijoje užimantis universitetas yra labai populiarus ir tarp stojančiųjų suomių – į jį siekia įstoti vienas iš dešimties pretendentų, o iš jų dėl didelio konkurso įstoja tik kas šeštas. Orientuojantis į strateginius prioritetus, tokius kaip meistriškumas ir teikiamų paslaugų švietime kokybė bei entreprenerystė, šioje aukštojoje mokykloje kas 3–5 metai yra atnaujinamos visos studijų programos, naudojami šiuolaikiniai mokymo/mokymosi metodai bei palaikančios priemonės, nuo pirmo kurso studentai atlieka realius projektus įmonėms, o svarbiausia, kaip pabrėžė vadovai, yra nuolat lyginamasi ne su kitomis panašiomis auštosiomis mokyklomis, o su šiuolaikinėmis verslo įmonėmis.

Tarptautinės savaitės Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete akimirkaHaaga-Helia taikomųjų mokslų universitete ne tik taikomas individualus priėjimas prie kiekvieno bendruomenės nario, bet ir tikimasi iš jų aistros (angl. passion). Beje, aistra kaip vertybė atsispindės ir naujoje Haaga- Helia strategijoje.

Kauno kolegija bendradarbiauja su šiuo Suomijos universitetu jau daugiau kaip 20 metų. Praeitą savaitę Vadybos ir ekonomikos fakulteto dėstytoja S. Juraitė pagal „Erasmus+“ dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas Haaga-Helia taikomųjų mokslų universiteto Porvoo padalinyje. 2015 metų rudens semestre Kaune sulauksime ir Haaga-Helia studento, pasirinkusio Kauno kolegijos Turizmo ir viešbučių vadybos studijas pagal „Erasmus +“ mainų programą.

Vizito Suomijoje metu J. Valiaugienė susitiko su LR ambasadoriumi Suomijoje Arūnu Jievaltu bei Nikaragvos ambasadoriumi Ricardo Jose Alvarado Noguera. Skatindamas bendradarbiavimą su Suomijos Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitetu, ambasadorius A. Jievaltas susitikime akcentavo Suomijos pasiekimus švietime ir šios patirties perdavimo Lietuvos mokymo institucijoms naudą. Su Nikaragvos ambasadoriumi kalbėtasi apie bendradarbiavimo galimybes, planuose – Kauno kolegijos ir Nikaragvos aukštųjų mokyklų bendrų projektų rengimas. Beje, susitikime su ambasadoriais dalyvavo ir Haaga-Helia taikomųjų mokslų universiteto dėstytoja Helja Mantylla.

You may also like...