Tarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach HESDIA 2018“

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto bendruomenė rugsėjo 19–20 dienTarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“omis pakvietė į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach HESDIA 2018“, kuria siekta suburti tyrėjus ir praktikus, besidominčius visuomenės sveikatos, biomedicinos mokslų, socialinio darbo tyrimais ir inovacijomis, bei pasidalinti savo turimomis žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis. Ši konferencija organizuojama jau antrąjį kartą. Pirmoji HESDIA konferencija įvyko 2016-aisiais.

Konferencijos pradžioje dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis bei Medicinos fakulteto prodekanė dr. Lijana Navickienė.

Konferencijoje apie sveikatos, aplinkos ir darnios plėtros sąsajas diskutavo ir gerąja patirtimi dalijosi apie 80 dalyvių, tarp kurių – įvairių sveikatos mokslų krypčių mokslininkai, tyrėjai, akademikai ir praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairių Europos šalių: Suomijos, Danijos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Austrijos, Portugalijos, Olandijos, Prancūzijos. Iš viso konferencijoje buvo perskaityta daugiau nei 30 pranešimų.

Tarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“Plenarinėje konferencijos dalyje skaityti trys pranešimai. Darbo ir organizacijų psichologas dr. Jan Jaap Reinders, atstovaujantis keletui Olandijos universitetų (Groningen universitetas ir Hanze taikomųjų mokslų universitetas), pristatė tarpprofesinio bendradarbiavimo meta-modelį, aptarė šio modelio etapus, praktines taikymo galimybes, diskutavo apie tokio bendradarbiavimo naudą ir pridėtinę vertę. Dramos pedagogikos ekspertas iš Austrijos Wolfgang Rohm aptarė dramos, teatro ir viso meno taikymo ir panaudojimo universalumą, galią įvairiose gyvenimo, pavyzdžiui, sveikatos srityse, pateikė šio metodo taikymo pavyzdžius. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto ilgamečio strateginio partnerio AB „Eglės sanatorija“ generalinis direktorius Artūras Salda pasakojo apie sveikatinimo ir medicininių SPA paslaugų poreikį, naudą ir reikšmę.

Tarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“Po plenarinio posėdžio atskirose sekcijose buvo diskutuojama apie darnų vystymąsi, pasitelkus edukologinę, visuomenės sveikatos ir sveiko senėjimo, fizinės ir emocinės sveikatos gerinimo perspektyvas. Ekspertai dalijosi atliktų tyrimų rezultatais, įžvalgomis, pristatė įvairių tarptautinių projektų veiklas. Švietimo tyrimų darbo sekcijoje buvo aptartos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos, pasitelkus tarptautinio projekto „Villages on Move Baltic“ patirtį. Taip pat buvo pristatyta studentų patirtinio mokymosi nauda, aptartas Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojų ir ekspertų iš Suomijos Savonijos universiteto tarpdisciplininis virtualus modulis „Health Promotion of Families“, kalbėta apie psichiatrijos slaugytojų ir farmacijos specialistų rengimo aktualijas. Visuomenės sveikatos tyrėjams-ekspertams buvo ypatingai svarbūs klausimai, susiję su Tarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“pagalbos galimybėmis neįgalius asmenis prižiūrintiems šeimos nariams ir globėjams, pristatyta geroji projekto „Villages on Move Baltic“ patirtis, skatinant aktyvų gyvenimo būdą, aptarti vyresnio amžiaus sveikatos problemų, susijusių su medikamentų vartojimu, klausimai. Trečioji darbo sekcija buvo skirta interaktyvių plakatų pristatymams. Šioje sekcijoje trumpai pristatyti įvairių mokslų krypčių (sveikatos, edukologijos, socialinio darbo) tyrimai: aptarti bendruomenės farmacijos specialisto konsultavimo turinio, grįžtamojo ryšio iš studentų, mokytojų darbe patiriamo streso klausimai, gilintasi į socialinės medijos naudojimo galimybes ir naudą profesinės kalbos tobulinime, aptartas studentų fizinio aktyvumo veiksnių teorinis modelis, pristatyta Erasmus+ projekto „E-Medication Passport“ nauda, gerinant slaugos studijų programų studentų kompetencijas, diskutuota apie išplėstinę profesinio identiteto teoriją, kaip psichologinę teoriją tarpprofesinio bendradarbiavimo stiprinimui.

ATarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“ntrosios renginio dienos rytą dalyviai rinkosi į dramos pedagogikos eksperto Wolfgang Rohm vestą seminarą. Seminaras sudomino ne tik konferencijos dalyvius, bet ir Medicinos fakulteto studentus. Dviejų valandų trukmės užsiėmime dalyviai buvo įtraukti į puokštę įvairių pratimų ir užduočių, skirtų įvairių draminio veiksmo formų demonstravimui: judesio, garso, improvizacijos, pantomimos. Po pietų dalyviai lankėsi Medicinos fakulteto Kosmetologijos, Slaugos ir kitose katedrose, susitiko su dėstytojais, studentais, diskutavo apie tolimesnes bendradarbiavimo galimybes, aptarė bendras ateities veiklas ir projektus.

Tarptautinė konferencija „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach Hesdia 2018“Medicinos fakulteto prodekanė dr. Lijana Navickienė džiaugėsi konferencijos sėkme bei tvirtais bendradarbiavimo ryšiais su partneriais iš užsienio organizacijų. Prodekanė pažymi, kad tokios konferencijos ne tik sustiprina gražų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet kartu yra puiki galimybė naujų partnerysčių kūrimui. Dr. L. Navickienė viliasi, kad ši konferencija taps gražia tradicija ir Kauno kolegijos Medicinos fakultetas 2020 metais vėl visus pakvies į HESDIA. Užsienio svečiai atsisveikindami dėkojo konferencijos organizatoriams už puikų renginį, subūrusį įvairių sveikatos mokslų krypčių specialistus, sudariusį galimybes aptarti ir diskutuoti apie šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemas, jų sprendimo būdus.

 

You may also like...