Tarptautinė konferencija apie stresą Turkijoje

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto  prodekanė, Burnos sveikatos katedros docentė Lijana Navickienė ir Socialinio darbo katedros lektorė Ilona Kupčikienė dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Preventing Stress in the Teaching Profession-Stress Free Teachers“ baigiamojoje konferencijoje Konijoje, Turkijoje. Konferencija skirta projekto metu sukurtų rezultatų sklaidai. Renginyje dalyvavo apie šimtas pedagogų ir tyrėjų iš įvairių Konijos mokyklų, universitetų, kitų švietimo įstaigų,  žurnalistai, socialinės žiniasklaidos atstovai.

Konferencijoje pristatyti projekto metu atlikto tarptautinio tyrimo apie pedagogų veikloje patiriamą stresą, jo priežastis ir įveikos metodus rezultatai, gerųjų streso valdymo praktikų rinkinys, kuriame pateikiami beveik trisdešimties įvairių lengvai kasdieninėje pedagogo veikloje pritaikomų streso valdymo technikų aprašymai, pristatytas projekto partnerių sukurtas e-streso valdymo portalas.  Psichologė lektorė I.Kupčikienė skaitė pranešimą apie streso sampratą, jo požymius ir  poveikį  žmogaus psichologinei, emocinei, fizinei sveikatai. L.Navickienė trumpai papasakojo apie Kolegiją, pristatė Kolegijos ir Medicinos fakulteto vykdomas veiklas.

„Renginio dalyvių ir žiniasklaidos atstovų susidomėjimas projekto rezultatais patvirtina, kad streso problematika pedagogų profesinėje veikloje aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, todėl panašius projektus būtina tęsti ir toliau. Mūsų fakultete dirbantys dėstytojai turi daug žinių ir patirties streso tematikoje, todėl ieškosime galimybių šiomis žiniomis dalintis ir kituose panašiuose projektuose“, – teigia Medicinos fakulteto prodekanė dr. L.Navickienė.

 

You may also like...