Susitikime paliestos jautrios autizmo temos – pristatyta knyga ir filmas „Kitokie vaikai“

Susitikime paliestos jautrios autizmo temos - pristatyta knyga ir filmas „Kitokie vaikai"Š.m. spalio 19 d. Kauno kolegijos Medicinos fakultete, bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru bei Neformalaus mokymosi klubu „MES“, buvo organizuotas renginys-seminaras „Vaiko autizmas“, skirtas visai neseniai į lietuvių k. išverstos ir Lietuvoje išleistos amerikiečių autorių S.J. Rogers, G.Dawson, L.A. Vismara knygos „Vaiko autizmas: ankstyvoji pagalba, kurią gali suteikti tėvai“ pristatymui, ankstyvosios intervencijos priemonių ir metodų taikymo galimybių ir naudos aptarimui.

Po įžanginio renginio organizatorės Medicinos fakulteto Studijų kokybės vadovės Lijanos Navickienės žodžio, susirinkusius dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis. Svečias pristatė pagrindinius 2016 m. Lietuvoje atliktos analizės apie autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų rezultatus. Tuomet seminaro dalyviams buvo pristatytas ir parodytas Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 2016 m. sukurtas filmas „Kitokie vaikai“, kuriame aptariamos autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų pažinimo, ugdymosi poreikių nustatymo, ugdymo turinio pritaikymo, pagalbos šeimoms bei integracijos galimybės Lietuvoje.

Susitikime paliestos jautrios autizmo temos - pristatyta knyga ir filmas „Kitokie vaikai"Renginyje pranešimus skaitė bei minėtą knygą pristatė lektorės-praktikės, kurios ne vienus metus dirba su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais bei turi svarbią teorinę ir praktinę patirtį šioje srityje. Tai suteikė galimybes ne tik labiau įsigilinti į knygoje pateikiamą informaciją, bet ir susieti ją bei vertinti iš ekspertinės, praktinės patirties pozicijos. Džiugu, kad viena tokių lektorių, sutikusių susipažinti su naujai išleista knyga bei pasidalinti perskaityta bei savo asmenine patirtimi su seminaro dalyviais – aktyvi Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytoja, ergoterapeutė Evelina Lamsodienė.

E.Lamsodienė seminare aptarė Denverio modelio sampratą, ankstyvosios pagalbos autizmo paliestiems vaikams svarbą bei sensomotorinių aspektų reikšmę šių vaikų ugdymui bei socialinei integracijai.

Susitikime paliestos jautrios autizmo temos - pristatyta knyga ir filmas „Kitokie vaikai"Psichologė Vykinta Kaminskienė, dirbanti Kauno Pranio Daunio ugdymo centre, pristatė knygoje aptariamą Denverio modelį bei jame išskiriamas ankstyvosios intervencijos strategijas, pateikdama daug iliustruotos medžiagos bei integruodama praktinius pavyzdžius iš savo darbinės patirties. Psichologė pasidžiaugė, kad knygoje pateikti labai aiškūs ir konkretūs patarimai, kurie tikrai naudingi tiek tėveliams, tiek specialistams.

Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro vaikų neurologė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Socialinės pediatrijos ir vaikų psichiatrijos centro lektorė Laima Mikulėnaitė pristatė vaikų raidos sutrikimų problemas, aptarė autizmo plitimo pasaulyje tendencijas, ankstyvosios sutrikimo diagnostikos svarbą, vaikų autistų ypatumus. Ekspertė pritarė kitoms lektorėms, kad greta plačiai taikomų intervencijos metodikų, tokių kaip, pvz. taikomojo elgesio analizė (ang. Applied behavior analysis -ABA), knygoje pateiktos ansktyvosios pagalbos priemonės bei pristatomas Denverio modelis yra didelė parama tėvams, pedagogams, gydytojams, kitiems specialistams, kasdien dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

Susitikime paliestos jautrios autizmo temos - pristatyta knyga ir filmas „Kitokie vaikai"Tarp gausiai į renginį susirinkusių dalyvių buvo minėtų sutrikimų turinčių vaikų tėvelių, taip pat su tokiais vaikučiais dirbančių psichologų, spec. pedagogų, ergoterapeutų, mokytojų, logopedų ir kitų specialistų.

Džiugu, kad kolegijoje organizuotas renginys aktualus pasirodė kolegijos bendruomenei bei pritraukė nemažą būrį Medicinos fakulteto ergoterapijos, socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugos ir kitų studijų programų dėstytojų bei studentų.

You may also like...