Susitikimas su verslo atstovais: jauniems specialistams trūksta komercinio požiūrio

Trečiadienį, vasario 14 d., Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete vyko Verslo vadybos katedros ir verslo atstovų susitikimas. Susitikimo tikslas – išsiaiškinti, kokios svarbiausios žinios, praktiniai gebėjimai ir kompetencijos yra aktualios šių dienų verslo vadybininkui, dirbančiam tarptautinio verslo kontekste

Susitikimas su verslo atstovais: jauniems specialistams trūksta komercinio požiūrioKodėl susitikimo metu nuspręsta gilintis į tarptautinį verslą? Pasak Verslo vadybos katedros vedėjos Gelminos Motiejūnės, to priežastis yra šiuolaikinės globalizacijos bei skaitmenizavimo proveržis: „Šiandien globalia bendrove gali tapti bet kuris smulkusis ar vidutinis verslas. Skaitmeninės technologijos mažoms ir vidutinėms įmonėms bei pavieniams verslininkams atveria tarptautines galimybes. Tai skatina svarstyti apie besikeičiančius darbdavių poreikius“, – teigia vedėja.

Atsižvelgiant į diskusijos objektą, į susitikimą pakviesti verslo atstovai, sukaupę nemenką tarptautinio verslo patirtį: Suomijos koncerno „Peikko Group“ padalinio Lietuvoje vadovas Paulius Bulota, UAB „FAT verslas“ direktorius dr. Alvydas Velička, UAB „Mantinga“ eksporto skyriaus vadovas Laimutis Kunigėnas, tarptautinės rinkodaros strategė, verslo konsultantė Asta Trapulionienė, UAB „EOLTAS“ eksporto projektų vadovas bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Eksportuotojų klubo narys Tomas Skėrys ir UAB „Paslaugų idėja“ vadovė bei savininkė Jolita Ramanauskienė.

Susitikimas su verslo atstovais: jauniems specialistams trūksta komercinio požiūrioPlatus išsilavinimas ar konkrečios žinios?

Neformalaus susitikimo metu diskutuota apie nūdienos verslo įmonių darbdavių poreikius. Pagrindinis dėmesys skirtas klausimui, ar šiuolaikiniam specialistui reikalingos plačios, kuo įvairesnės kompetencijos ir mokėjimas taikyti konkrečios specialybės žinias. Kalbėdami apie iššūkius profesijoje, verslo atstovai pabrėžė, jog iš jaunų specialistų pasigenda komercinio požiūrio, praktinio suvokimo, orientacijos į ateitį ir lojalumo. Taip pat buvo pastebėta, kad tarptautiniame versle yra itin svarbus užsienio kalbų mokėjimas, žinios apie pridėtinės vertės kūrimą, tarpkultūrinės komunikacijos išmanymas, įtraukiant emocinio intelekto, lyderystės, streso valdymo pagrindus.

Diskutuodami apie gebėjimų pritaikomumą profesijoje, ne maža dalis darbdavių pabrėžė platesnių kompetencijų svarbą – svarbu gilintis į konkrečią sritį, tačiau kartu išlaikyti platesnį požiūrį, lankstumą bei gebėjimą prisitaikyti. „Viskas, kas susiję su tarptautiniu verslu – susiję ir su strateginiu valdymu ir ilgalaikiais tikslais“, – dėmesį atkreipė verslo konsultantė A. Trapulionienė, pabrėždama, jog šias kompetencijas būsimieji specialistai turėtų įgyti dar studijų metu. UAB „Mantinga“ eksporto skyriaus vadovas L. Kunigėnas pritardamas A. Trapulionienei pastebėjo: „Gerų žmonių trūksta. Todėl jauniems specialistams labai svarbu turėti strategiją, žinoti, nuo ko nori pradėti.“ UAB „EOLTAS“ eksporto projektų vadovas T. Skėrys akcentavo: „Vadybininkui svarbu pasinaudoti valstybės parama ir pagalba einant į eksporto rinkas.“

Susitikimas su verslo atstovais: jauniems specialistams trūksta komercinio požiūrioDarbo rinkai būtina studijų proceso ir verslo dermė

Susitikimo metu dalyviai analizavo tarptautiniame versle aktualias vadybininko funkcijas ir užduotis, veiklai atlikti reikalingas specialiąsias kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, profesijoje naudojamas technologijas, prognozavo galimus pokyčius ir ateities perspektyvas.

Po diskusijos G. Motiejūnė džiaugėsi, kad susitikime dalyvavusių  verslo atstovų sukaupta tarptautinio verslo patirtis ir žinios, kuriomis jie geranoriškai dalinosi, leido racionaliai įvertinti, kas yra aktualiausia rengiant konkurencingus specialistus verslui. Anot katedros vedėjos, sėkmingo verslo atstovai prie kaitos yra pripratę, su ja susigyvenę ir geriausiai žino svarbiausias aktualijas, nujaučia ateities kaitos tendencijas. Ruošdami specialistus, Verslo vadybos katedros darbuotojai nuolat stengiasi palaikyti verslo ir studijų integracijos pulsą, reaguoja į darbo rinkos poreikius ir atitinkamai tobulina bei koreguoja studijų programas. Tokiu būdu gaunama abipusė nauda: vykdomas kokybiškesnis studijų procesas ir geriau parengiami rinkos poreikius atitinkantys specialistai.

You may also like...