Studentų tiriamųjų darbų rezultatai pristatyti konferencijoje „Mokslo ir studijų vienovė 2018“

Kauno kolegijos Medicinos fakultete jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį organizuoti studentų tiriamųjų darbų konferenciją „Mokslo ir studijų vienovė“. Balandžio 10 dieną vyko jau dvidešimt antroji konferencija, kurios metu savo tiriamuosius darbus pristatė dvylikos skirtingų studijų programų studentai ir pranešėjai iš Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ir Lietuvos sporto universiteto.

Studentų tiriamųjų darbų rezultatai pristatyti konferencijoje „Mokslo ir studijų vienovė 2018“Šiais metais konferencija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pradėta nuotaikingu aukštosios mokyklos tautinių šokių kolektyvo „Kaukas“ pasirodymu. Plenarinėje renginio dalyje Medicinos fakulteto studentus, dėstytojus ir svečius pasveikino Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas komunikacijai Antanas Vaidelys. Jis visiems palinkėjo žingeidumo ir priminė, kad „plėsti savo žinias galima tik žiūrint tiesiai į akis savo nežinojimui“.

Studentų tiriamųjų darbų rezultatai pristatyti konferencijoje „Mokslo ir studijų vienovė 2018“Pirmoji savo pranešimą pristatė Kauno kolegijos viešnia, gydytoja Regina Valatkienė, kuri chronologiškai aptarė studentų tiriamųjų darbų konferencijos ištakas ir raidą. R. Valantkienė pabrėžė, kad pranešimų temos tiek prieš 50 metų, tiek dabar yra panašios – virusai, mikrobinė tarša, rengiamų sveikatos priežiūros specialistų veiklų sferos skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kt., tačiau skiriasi pranešimų pristatymui naudojamos technologijos. Konferencijos metu veiklos vyko 6 sekcijose, pranešimus parengė dvylikos studijų programų II–III kursų studentai, absolventai ir svečiai.

Studentų tiriamųjų darbų rezultatai pristatyti konferencijoje „Mokslo ir studijų vienovė 2018“Studentų tiriamuosiuose darbuose aktyviai analizuojamos mikrobiologinė žaislų ir kitų objektų taros vaikų darželiuose, gyventojų požiūrio į farmokologinį budrumą, būsimų medikų požiūrio į farmacinę rūpybą, akademinio nesąžiningumo, nereceptinių ir vaistinių preparatų reklamos bei pradinių vaikų gaivinimo žinių taikymo temos. Studentai pristatė pranešimus apie teatrinio užimtumo svarbą dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis, cheminių šveitiklių poveikį pažeistai odai, tirpios kavos ir medaus anti-bakterinį poveikį. Sekcijose klausytojai sužinojo apie aplinkos pritaikymą Kauno mieste, maudyklų mikrobinę taršą Kauno apskrityje, Šiauliuose, Jurbarke. Buvo pristatyta moksleivių nuomonė apie kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybes bei triukšmo lygį Kauno sporto salėse.

Studentų tiriamųjų darbų rezultatai pristatyti konferencijoje „Mokslo ir studijų vienovė 2018“Konferencijos pabaigoje sekcijų moderatoriai apibendrino pranešimus ir pastebėjo, kad studentų atlikti taikomieji tyrimai yra įdomūs, aktualūs, reikšmingi ir išsiskiriantys tiriamųjų grupių įvairove. Daugumos III kurso studentų atlikti tyrimai taps jų baigiamaisiais darbais.

Medicinos fakulteto prodekanė Eglė Stasiūnaitienė, konferencijos dalyviams įteikė pažymėjimus ir knygas, palinkėjo, kad tiriamoji veikla taptų neatsiejama jų, kaip sveikatos priežiūros specialistų, darbo dalimi.

You may also like...