Studentai ir dėstytojai – kūrybiškai apie ergoterapiją

Studentai ir dėstytojai – kūrybiškai apie ergoterapijąKauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedroje žiema prasidėjo šiltai – antro kurso ergoterapijos studijų programos studentai pristatė savo kūrybinius darbus „Kūrybiškai apie ergoterapiją su Kauno kolegijos studentais“.

Šįkart gruodžio 5 dieną studentų ir dėsttojų darbų paroda surengta žmonių, sergančių artritu, bendrijoje. Bendrijos pirmininkė D. Palionienė labai džiaugėsi ir sveikino atvykusius studentus, dėstytojus bei bendrijos narius. Reabilitacijos katedros vedėja M. Gintilienė bendrijos nariams pristatė studentus ir dėstytojus, džiaugėsi bendradarbiavimu ir veikla. Katedros dėstytojai G.Ganusauskienė ir L.Heningas pristatė, kokius darbus turėjo paruošti studentai viso semestro metu, o antro kurso ergoterapeutai pademonstravo darbų rezultatus.

Studentai ir dėstytojai – kūrybiškai apie ergoterapijąSusitikimo metu trečio kurso ergoterapeutai bendrijos nariams pateikė atmintines: „Kaip išvengti griuvimų?“, „Techninės pagalbos priemonės“ bei „Sąnarių saugos principai“. Prižiūrimi dėstytojos V. Sliževskytės, studentai matavo plaštakos ir pirštų suspaudimo jėgą, bendravo ir konsultavo artrito bendrijos narius. Renginyje taip pat dalyvavo ir pirmo kurso ergoterapeutai kartu su dėstytoja E. Lamsodiene.

Popietė buvo išties įdomi: bendrijos nariai aktyviai domėjosi, bendravo su studentais, apžiūrėjo ir aptarė darbus. Bendrijos pirmininkė, katedros vedėja ir dėstytojai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.

Studentai ir dėstytojai – kūrybiškai apie ergoterapiją

You may also like...