Stipri partnerystė: Medicinos fakulteto darbuotojų vizitas Rygoje

Gegužės 23–25 dienomis RPartnerystė: Medicinos fakulteto darbuotojų vizitas Rygojeygos 1-ojoje Medicinos mokykloje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Patient and Medical Personal Wellness“ bei Nordplus programos projekto „Midwifes of the North“ partnerių susitikimas, kuriuose Kauno kolegiją atstovavo Medicinos fakulteto bendruomenės nariai.

Minėtuose renginiuose dalyvavo Medicinos fakulteto dekanas, Slaugos katedros lektorius Julius Dovydaitis, Farmakotechnikos katedros vedėja, lektorė Romualda Gaurylienė, Slaugos katedros vedėja, lektorė Vilma Rastenienė, Vadovas praktiniam mokymui, Slaugos katedros asistentas Donatas Gužauskas bei projektų koordinatorė Vytautė Giedraitienė. Mokslinės konferencijos metu Projektų koordinatorė V. Giedraitienė skaitė pranešimą apie Kauno kolegijos studijų programas bei vykdomus projektus. Slaugos katedros dėstytojai parengė pranešimus temomis „Activity of the Community Nurse in Prevention of Breast Cancer” bei “Intensive Care Nurses’ Activities in Ensuring Safety of Patients“.

Partnerystė: Medicinos fakulteto darbuotojų vizitas RygojeVizito metu Kauno kolegijos Medicinos fakulteto darbuotojai apžiūrėjo Rygos 1-osios Medicinos mokyklos mokymo bazes bei jų įrangą, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes tarp institucijų. Rygos 1-osios Medicinos mokyklos dėstytojai pristatė farmakotechnikos, slaugos bei akušerijos studijų programų ypatumus ir valstybinę politiką šių specialybių atžvilgiu.

Diskusijų metu suderintos penkių Rygos 1-osios Medicinos kolegijos slaugos bei gydytojo asistento studijų programų studentų praktikų galimybės Kauno kolegijos partnerinėje institucijoje – Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninėje, Kauno klinikose. Studentai jau nuo birželio mėnesio pasinaudos „Erasmus“ mobilumo programos galimybe atvykti praktikai.

Rygos 1-oji Medicinos mokykla Latvijoje yra ilgametis Kauno kolegijos Medicinos fakulteto partneris. Tarpinstituciniai ryšiai įvairiose srityse plėtojami jau daugiau nei 25 metus. Ši mokykla iki šiol intensyviai dalyvavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto koordinuojamuose „Nordplus“ programos projektuose „Midwifes of the North“ ir „Development of Clicical Dental Technicians Training Concept“, skirtuose skirtose akušerijos bei dantų technikos studijų programų plėtojimui. Tarp institucijų pasirašyta Erasmus „Long life learning“ programos bendradarbiavimo sutartis. 2016 m. pradžioje buvo pratęsta „Erasmus+“ programos sutartis.

Rygos 1-oji Medicinos mokykla įvardina Kauno kolegijos Medicinos fakultetą kaip svarbų tarptautinį partnerį ir nori plėtoti bendradarbiavimo sritis.

Latviai – apie projektus ir bendradarbiavimą

You may also like...