Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“Europos sporto savaitei pažymėti Berlyne rugsėjo 14–17 dienomis organizuotas Erasmus+ projekto „Integruotas futbolas“ pristatymas visuomenei. Šiame projekte aktyviai dalyvauja Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedra.

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“Sporto vadybos katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas yra projekto „Integruotas futbolas“ koordinatorius Lietuvoje, katedros sekretorė Jūratė Martinonytė – integruoto futbolo instruktorė, Sporto vadybos studijų programos studentas Šarūnas Zarudnevas – integruoto futbolo teisėjas.

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“Šis projekto partnerių susitikimas apimė spaudos konferenciją Berlyno rotušėje, kurios metu pristatytas projektas, taip pat rengti dviejų dienų praktiniai mokymai organizacijų partnerių sporto instruktoriams ir teisėjams, vyko integruoto futbolo sampratos pristatymas visuomenei – demonstruotas bendras specialiųjų poreikių turinčių ir sveikų asmenų žaidimas, kuriame pasirodė Italijos ir Vokietijos komandų atstovai.

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“Integruotas futbolas apjungia įvairius sportininkus nepriklausomai nuo jų lyties, sveikatos, socialinio sluoksnio, rasės ar religijos. Šis sportas paremtas lygiomis galimybėmis. Visi žaidimo dalyviai atlieka svarbų vaidmenį, o pirmenybė teikiama žaidėjų tarpusavio bendradarbiavimui. Taigi visi šio žaidimo žaidėjai unikaliai ir aktyviai prisideda prie galutinio varžybų rezultato. Taip pat svarbu pasirūpinti integruoto futbolo instruktorių ir teisėjų apmokymu.

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“

 

„Integruoto futbolo“ projektu siekiama sukurti integruoto futbolo tinklą Europoje, kuris prisidės prie įvairių iniciatyvų siekiant skatinti šią naują sporto šaką ir integruotą sportą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.

 

Projekto tikslai:

  • skatinti lygias galimybes, socialinę įtrauktį, nepriklausomai nuo žmogaus lyties, fizinių, socialinių, ekonominių ar kultūrinių skirtumų, sudarant vienodas galybes būti fiziškai aktyviais;
  • sukurti mokymo modelį, kuris galėtų būti pritaikomas ir kituose kontekstuose, siejant integruotą futbolą su tarpasmeniniu, švietimo socialiniais aspektais, nes tai svarbu siekiant socialinės įtraukties;
  • didinti supratimą apie integruotą sportą.

Sporto Vadybos katedra dalyvauja tęstiniame integruoto sporto projekte „Integrated Football“

 

You may also like...