Socialinis eksperimentavimas per menines formas

Paskutinę kovo mėnesio savaitę Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė Evelina Lamsodienė su dar keliais atstovais iš Lietuvos dalyvavo Erasmus+ programos finansuojamame seminare „APS – arts for peace & solidarity“ Klaffer am Hochficht mieste, Austrijoje.

Erasmus+ projekto, kuriame dalyvavo kolegijos atstovai, siekiai yra įdiegti arba pagilinti žinias apie įvairias valdymo formas ir valstybių rūšis, taikos švietimas ir įvairios meninės veiklos formos. Tokio pobūdžio susitikimais norima sumažinti išankstinius nusistatymus ir keisti stereotipus, kurie dažniausiai yra asmeninės akistatos ir meninės išraiškos rezultatas.

Seminaras „APS – arts for peace & solidarity“ skirtas diskusijai Europos jaunimo darbo ar jaunimo politikos klausimais. Dalyviai, remiami koordinatoriaus, prisidėjo prie diskusijos ir aktyviai reiškė nuomonę apie jaunimo darbo ir politikos plėtrą, keitėsi gerąja patirtimi, įgyvendino socialinius eksperimentus ir bendravo kiekvienam aktualiais klausimais. Projekto seminare dalyvavo atstovai iš 8 Europos Sąjungos valstybių: Austrijos, Olandijos, Lietuvos, Kroatijos, Bulgarijos, Italijos, Rumunijos ir Portugalijos.

You may also like...