Socialinio darbo studijų programai Kauno kolegijoje – 20 metų

Arčiausiai žmogaus esančių specialistų profesija – socialinis darbas – viena jauniausių Lietuvoje. Socialiniai darbuotojai šiemet švenčia savo profesijos 25-metį Lietuvoje, o kartu su juo žymimas ir Kauno kolegijos Socialinio darbo studijų programos 20-metis.

1993 metai asocijuojasi su pirmomis oficialiomis socialinio darbo studijomis, pirmaisiais Lietuvoje auginamais socialinio darbo specialistais. Kauno kolegijoje šis kelias pradėtas nuo 1998 m. spalio 28 d., kai tuometinėje Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje ilgamečių dėstytojų, pirmųjų Lietuvos socialinio darbo magistrų Aldonos Birutės Račkelienės, Daivos Matulevičiūtės, Ovidijaus Grincevičiaus iniciatyva pradėta vykdyti socialinio darbo studijų programa. Kaip teigia Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė, socialinių darbuotojų poreikį Lietuvoje lėmė rinkos ekonomika, radikalūs politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai visuomenėje.

Spalio 19-ąją Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje rinkosi socialinio darbo specialistai ir šioje profesinėje veikloje dalyvaujantys kitų profesijų atstovai, norintys paminėti ir pasveikinti socialinio darbo atstovus su sėkmingai įveiktu šios srities profesionalizacijos etapu. Renginyje dalyvavo Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis, Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė ir katedros dėstytojai, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos Respublikos seimo narė Raminta Popovienė, įvairių organizacijų nariai ir kt. Džiaugtasi, kad profesija įtvirtinta įstatymine baze, kokybiškais mokslais aukštojo mokslo institucijose, moderniais ir lanksčiais metodais. Svečiai renginio metu taip pat pažymėjo socialinio darbuotojo profesijos prestižo kėlimo svarbą, socialinio darbuotojo identiteto ryškinimą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis džiaugiasi, kad iš aukštųjų mokyklų ateina jaunoji karta, kuri kiekvienais metais prideda naujos gyvybės, pasitikėjimo, kūrybiškumo, drąsos šiai profesijai. Vien Kauno kolegijoje, anot V. Kondratavičienės, per 20 metų yra parengta daugiau nei 1200 profesionalių socialinių darbuotojų, kurie dirba įvairiose socialinių paslaugų įstaigose, sveikatos priežiūros, kultūros, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose su skirtingų socialinių grupių asmenimis – vaikais, suaugusiaisiais, neįgaliaisiais ir pan. Prie Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje įvykusio renginio visapusiškai prisidėjęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, sakydamas sveikinimo kalbą, Kauno kolegijai dėkojo ne tik už socialinę partnerystę, bet ir parengtus Kauno rajone dirbančius socialinius darbuotojus.

Neabejojama, kad socialinio darbuotojo kompetenciją užtikrina studijų kokybė. Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė teigia, kad šiai specialybei keliami dideli reikalavimai, o prieš ją renkantis reikėtų įvertinti darbo specifiką. „Socialinis darbas – pokyčių profesija, aukšto lygio profesinė veikla. Socialinis darbuotojas turi laikytis profesinės etikos principų, būti atsakingas prieš save ir klientus, turi mokėti bendradarbiauti su kolegomis ir kitų sričių specialistais, būti pagarbus, paslaugus ir nuoširdus“, –  teigia Virginija Kondratavičienė ir priduria, kad socialiniam darbuotojui svarbu nuolat mokytis – tobulinti įgytas profesines kompetencijas.

Socialinio darbo studijų programą Kauno kolegijoje pasirinkę studentai gilina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilinasi į asmenybės psichologiją, žmonių elgesį formuojančius veiksnius, įgyja socialinio darbo ir teisės žinių. Studijų metu studentai turi galimybę vykdyti savanorišką veiklą įvairiose socialinės veiklos srityse, gali studijuoti ir atlikti praktikas įvairiose užsienio šalyse. Visi pageidaujantys studentai aktyviai dalyvauja Erasmus+ ar Nord Plius intensyviosiose ir mainų programose. Studentams sudaromos sąlygos įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius, sprendžia studentams kylančias problemas.

Socialinio darbo katedros vedėja V. Kondratavičienė džiaugiasi, kad šią studijų programą vysto ir palaiko jaunatviškas ir entuziastingas dėstytojų kolektyvas, kuris geranoriškai dalinasi savo praktine patirtimi su studentais. Kolegijoje vykdomų studijų kokybę garantuoja ir ekspertų vertinimai: 2006 ir 2014 metais tarptautinė ekspertų grupė atliko išsamų išorinį socialinio darbo studijų programos vertinimą: abu kartus vertinimai buvo teigiami.

Dalijamės akimirkomis iš renginio, skirto socialinio darbo profesijos 25-mečiui Lietuvoje ir Socialinio darbo studijų programos 20-mečiui Kauno kolegijoje, akimirkomis.

 

 

You may also like...