Socialinio darbo katedros studentai priėmė svečius iš sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos

Lapkričio 9 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedroje lankėsi svečiai iš sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kauno Viltis“. Susitikimo metu studentai turėjo galimybę pabendrauti su neįgaliaisiais bei buvo pakviesti atlikti profesinės veiklos praktiką ar užsiimti savanoriška veikla bendrijoje.

Kauno kolegijos studentai išklauso svečių

„Kauno Viltis“ pirmininkė Asta Bložytė ir socialinė darbuotoja Agnė Baronaitė, atvysios kartu su šios bendrijos lankytojais – asmenimis, turinčiais proto ir kompleksinę negalią, Socialinio darbo studijų programos pirmo kurso studentams pristatė organizaciją bei parodė filmuotą medžiagą apie bendrijoje vykdomas veiklas.

Šioje bendrijoje veikia dienos užimtumo centras, kuriame yra vykdomas neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas, saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas. Tai pat teikiamos įvairios paslaugos: organizuojama ir teikiama pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims, prižiūrintiems ir/ar globojantiems proto negalią turintį šeimos narį; bendrijos narių informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas – informuoja, konsultuoja bendrijos narius sprendžiant įvairias asmens, šeimos problemas; atstovaujama ir tarpininkaujama tarp bendrijos narių ir kitų institucijų; vykdoma sociokultūrinė veikla – organizuoja šventes, renginius bei pažintines, poilsines keliones bendrijos nariams.

Šios nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas – telkti sutrikusio intelekto žmones, bei jų šeimos narius, mažinti šių asmenų socialinę atskirtį, įgalinti juos realizuoti savo socialinius poreikius.

You may also like...