Socialinės partnerystės plėtra Medicinos fakultete

20170609_144247Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais, praktikoms vadovaujantys Medicinos fakulteto parengti praktikos vadovai (mentoriai), dėstytojų, administracijos darbuotojų vizitai praktikos vietose įgalina užtikrinti profesinės veiklos praktikų kokybę.

Medicinos fakultetas, palaikydamas ir plėtodamas ryšius su socialiniais partneriais iš visos Lietuvos, skatina studentus atlikti praktikas ne tik Kauno miesto, bet ir kitų Respublikos miestų, rajonų asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigose, užsienio šalių institucijose.

20170609_1441022017 m. birželio 8-9 dienomis vyko praktikos vadovų – dėstytojų A. Vaičiulevičienės, L. Lilienės, R. Juozapavičienės, R. Lukianskytės ir vadovo praktiniam mokymui D. Gužausko vizitai į Klaipėdos, Kėdainių, Jonavos asmens sveikatos priežiūros ir kitas institucijas, kuriose Medicinos fakulteto studentai atlieka praktikas. Vizitų metu buvo susitinkama su įstaigų administracija, mentoriais bei studentais, apžiūrėtos praktikų atlikimo aplinkos. Įstaigų administracija, mentoriai džiaugėsi iš Medicinos fakulteto atvykstančiais studentais, jų darbštumu, atsakomybe, motyvacija, darbine drausme.

20170609_102428Vizitų metu aplankytus studentus tenkino profesinių veiklos praktikų atlikimo kokybė, įstaigų administracijos ir mentorių požiūris į studentą, nedidelis studentų skaičius praktikos vietoje, kas užtikrina numatytų studijų rezultatų pasiekimą, praktikos programos įgyvendinimą.

Plėtojant socialinę partnerystę visoje Lietuvoje, birželio mėn. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine, VšĮ Jonavos ligonine, VšĮ Kėdainių ligonine, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centru, bei per Lietuvą plečianti savo veiklą, turinti įvairiuose miestuose padalinių, radiologijos tyrimų įmonė UAB „Affidea Lietuva“.

Socialinės patrnerystės dėka studentams yra didesnė praktikos vietų įvairovė, kuomet profesinės veiklos praktikas galės pasirinkti ir atlikti įvairiuose šalies asmens sveikatos įmonėse, įstaigose, organizacijose.

You may also like...