Socialinės partnerystės aktualijos biomedicinos ir socialinių mokslų konferencijoje

Gegužės 19 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakultete surengta 10-oji respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“, subūrusi per 130 įvairių sričių profesionalų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, LR Sveikatos apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, kitų organizacijų.

Socialinės partnerystės aktualijos  biomedicinos ir socialinių mokslų konferencijoje10 – tą kartą renginys sukviečia aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovus, dalyvaujančius rengiant sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistus bei sprendžiant socialinio darbo ir sveikatos apsaugos profesinės veiklos klausimus,- sveikindamas konferencijos dalyvius pažymėjo   Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis.

Konferencijos dalyvius sveikino švietimo ir sveikatos politiką formuojančių institucijų, Medicinos fakulteto socialinių partnerių atstovai.

Nijolė Bielinienė, LR SAM sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, įteikė LR Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sveikinimą ir pasidžiaugė galimybe dalyvauti lyderiaujančios Kolegijos, rengiančios gausų sveikatos priežiūros specialistų būrį, organizuojamoje konferencijoje. LR SAM sveikinimas

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vipartienė, linkėdama turiningo darbo bei įdomių įžvalgų, perdavė Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjo Antano Levicko sveikinimus.

Janina Irena Tartilienė žurnalo „Sveikatos mokslai“ redakcijos vardu dėkojo Medicinos fakulteto aktyviems tyrėjams nuo 2011 m. žurnalui pateikusiems 87 skirtingų studijų sričių mokslinius straipsnius. Pasak gerbiamos J.I.Tartilienės, Medicinos fakulteto tyrėjai „įnešė nemažą indėlį į medicinos mokslo lobius“.

Socialinės partnerystės aktualijos  biomedicinos ir socialinių mokslų konferencijojeKauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Nijolė Zinkevičienė visiems konferencijos dalyviams palinkėjo sėkmingo darbo ir bendradarbiavimo, tęsiant pradėtas veiklas bei planuojant naujus mokslo taikomosios veiklos projektus.

Konferencijoje buvo aptartos šiandieninės švietimo vizijos aktualijos, aukštos kvalifikacijos specialistų decentralizavimo socialinių partnerių požiūriu klausimas, biomedicinos bei socialinių mokslų srities specialistų rengimo problemos ir perspektyvos, savanoriškos veiklos praktiniai pavyzdžiai ir tokios veiklos pridėtinė vertė asmeniui ir organizacijai.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas, ekonomistas Žilvinas Šilėnas, suintrigavo konferencijos dalyvius teigdamas, kad visuomenėje vyraujantis požiūris į švietimą, kaip „viešąją gėrybę“, nėra teisingas. Pranešėjas akcentavo, kad švietimas gyvenant ribotų išteklių pasaulyje nėra nemokamas, o pagal Jungtinių Tautų Chartiją tik pradinis mokslas yra „de facto“.

Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Lina Kaminskienė aptarė tradicinio švietimo konteksto kaitą, akcentuodama individualistinio konteksto svarbą, pabrėžė nūdienos aukštosios mokyklos identiteto kaitos reikšmę, prarandant ribas laike, užtikrinant lygias galimybes visiems besimokantiesiems.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai dirbo 7 sekcijose. Socialinio darbo sekcijoje buvo diskutuojama apie bendruomenių ruošimą migrantų integracijai, visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie priklausomus asmenis. Bendrosios praktikos slaugytojams skirtoje sekcijoje vyko diskusijos apie savanorystę su negalią turinčiais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, šeimos narių, slaugančių paliatyvius ligonius, problemas bei jų sprendimo galimybes. Diskutuota apie integralių slaugos ir reabilitacijos metodų taikymą. Burnos priežiūros specialistų sekcijoje su LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovėmis , vyr. specialiste Viktorija Buzyte iš asmens sveikatos priežiūros departamento ir vyr. specialiste Nijole Bieliniene iš sveikatos priežiūros išteklių ir inovacijų valdymo departamento, buvo diskutuotos burnos higienisto funkcijos ir kompetencijos, teikiant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei rengiamų odontologo padėjėjų kvalifikacijos priskyrimo svarba ne žemesniam nei VI lygmeniui. Šioje sekcijoje visų dalyvių bendru sutarimu buvo nutarta inicijuoti burnos higienisto medicinos normos atnaujinimą, numatant galimybę burnos higienistui savarankiškai atlikti dantų vagelių hermetizavimą silantais.

Socialinės partnerystės aktualijos  biomedicinos ir socialinių mokslų konferencijojeKosmetologijos katedros sekcijoje aptartas grožio terapijos specialistų teisinis reglamentavimas. Buvo pristatyta vykdyto užsakomojo tyrimo „Kosmetinių kaukių poveikis sprendžiant odos problemas“ gautų rezultatų analizė. Kineziterapijos ir ergoterapijos specialistai daug dėmesio skyrė naujausių metodikų ir taikomų priemonių asmenims, patyrusiems galvos smegenų insultą, aptarimui. Biomedicinos diagnostikos aktualijoms skirtoje darbo sekcijoje dalijantis mokslinės taikomosios veiklos rezultatais buvo diskutuotos galimybės tęsti tarpkatedrinį bendradarbiavimą su Kauno kolegijos Maisto technologijų katedra.

Socialinės partnerystės aktualijos  biomedicinos ir socialinių mokslų konferencijojeRenginio pabaigoje Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos metu vykusiomis konstruktyviomis diskusijomis ir pažymėjo, kad šiuo mokslo renginiu buvo pasiektas pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti biomedicinos ir socialinių mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą, tarpdiscipliniškumą, pristatyti biomedicinos ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų rezultatus bei atkreipti dėmesį į socialinės partnerystės svarbą ir reikšmę.

You may also like...