Senėjimo aktualijos: kongresas Tamperėje, konferencija Kaune ir projektas ELLAN

Medicinos fakulteto lektorės  Dainė Krasuckienė bei Evelina Lamsodienė Visuomenės senėjimo aktualijos subūrė Europos medikus į Suomijos miestą Tamperę – čia rengtas tarptautinis gerontologijos kongresas (The 23rd Nordic Congress of Gerontology), kuriame dalyvano ir Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorės Dainė Krasuckienė bei Evelina Lamsodienė.

Visoje Europoje akivaizdžios visuomenės senėjimo tendencijos reikalauja mokslinio įvertinimo norint pasiekti kokybišką ilgėjančio gyvenimo potencialą. Kongreso, kurio dalyvių, atstovaujančių 45 šalis, skaičius viršijo 900, tema – „Good Aging, Better Society“ . Kongreso pranešimuose buvo akcentuojama multidisciplininė senėjimo analizės perspektyva, pristatyti naujausi tyrimai labai plačia temų įvairove: nuo senėjimo biologijos iki kultūrinės gerontologijos, nuo epidemiologijos iki geriatrijos, apdovanoti geriausi moksliniai darbai gerontologijos tema.

Mūsų kolegijos dėstytojos kongrese pristatė tarptautinio projekto ELLAN (European Later Life Active Network), kuriame dirba jau trečius metus, rezultatus bei bendromis 25 Europos aukštųjų mokyklų pastangomis sukurtą produktą „Europos sveikatos ir socialinės priežiūros specialistų, dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, bazinių kompetencijų aprašą“ („The European Core Competence Framework for health and social care professionals working with older people“).

Susitikimų su projekto ELLAN partneriais metu buvo aptariamos tolimesnės veiklos: gautų rezultatų sklaida (pristatant juos konferencijose bei rengiant publikacijas tarptautiniuose leidiniuose) ir galimybės juos įgyvendinti praktikoje rengiant specialistus, dirbsiančius su senyvo amžiaus žmonėmis bei tobulinant jau dirbančių specialistų kompetencijas.

Kauno kolegijos dėstytojos E. Lamsodienė, D. Krasuckienė ir dr.Viktorija Piščalkienė planuoja projekto rezultatų sklaidą Lietuvoje: išversti kompetencijų aprašą į lietuvių kalbą bei patalpinti į oficialią ELLAN projekto svetainę. Medicinos fakulteto bendruomenei šie rezultatai bus pristatyti rugsėjo mėnesio 21–23 dienomis Medicinos fakultete vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach – HESDIA 2016“.

Kongreso metu įgyta patirtis bus labai naudinga praplečiant dėstomų dalykų tematiką bei inicijuojant naujus tiek dėstytojų, tiek studentų mokslinius tyrimus.

You may also like...