Romoje aptarti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ rezultatai

Picture1Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedra numato toliau tęsti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all‘ veiklas. Rugsėjo 29 d. Romoje vyko baigiamasis šio projekto narių susitikimas, kuriame Lietuvą atstovavo Sporto vadybos katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas bei šios katedros absolventas, integruoto futbolo teisėjas Šarūnas Zarudnevas.

Romoje aptarti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ rezultataiBe Kauno kolegijos atstovų šiame susitikime dalyvavo Bulgarijos, Italijos, Vokietijos, Portugalijos bei Slovakijos delegacijų atstovai, kurie pristatė projekto rezultatus: apžvelgė, kiek kiekvienoje šalyje parengta integruoto futbolo trenerių bei teisėjų, kaip sekėsi ir su kokiais iššūkiais susidurta vykdant jų mokymus (Kauno kolegijoje mokymai, rengiant integruoto futbolo trenerius bei teisėjus, organizuoti gegužės mėnesį).

Svarbiausia, jog šio baigiamojo susitikimo metu įsteigtas Europos integruoto futbolo tinklas. Įvairių šalių narius subūrusio suvažiavimo metu aptartos tolimesnės integruoto sporto plėtojimo galimybės. Kaip teigia šio projekto koordinatorius Lietuvoje dr. Andrius Brusokas, viena iš idėjų plėtojant tolimesnę veiklą – pradėti nuo regioninio lygmens: tęsti integruoto futbolo trenerių bei teisėjų mokymus, taip pat organizuoti parodomąsias varžybas, o vėliau, galbūt, pereiti ir į nacionalinį lygmenį.

Romoje aptarti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ rezultataiDiskusijos Romoje metu aptartos ne tik vykdytos ar planuojamos veiklos, bet ir sutelktas dėmesys į tokių veiklų vertinimą, akcentuojant, kaip tai paveikė projekto dalyvių suvokimą apie neįgaliųjų sportą. Sporto vadybos katedros vedėjas dr. A. Brusokas pripažįsta, kad sportinių veiklų organizavimas, įtraukiant neįgaliuosius, jam buvo visiškai nauja patirtis, tačiau tai leido suprasti apie labai palankias šios iniciatyvos vystymo galimybes.

„Po Lietuvoje sėkmingai suorganizuotų integruoto futbolo treneriams ir teisėjams skirtų mokymų sulaukėme išties daug teigiamų atsiliepimų bei nemažai prašymų vykti į atskirus regionus vesti parodomąsias integruoto futbolo varžybas. Vykdydami šį projektą supratome, kad integruoto sporto poreikis Lietuvoje išties didelis“, – pastebėjimais dalinasi dr. A. Brusokas.

Romoje aptarti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ rezultataiBūtent tai paskatino įkurti Lietuvos integruoto sporto asociaciją, kuri, toliau plėtojant šio projekto idėją, numato bendradarbiavimą su Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija bei Kauno kolegija. Vykdant integruoto sporto projektinę veiklą, numatoma įtraukti ir Sporto vadybos studentus: svarstomos galimybės jiems sudaryti praktikos ar net nuolatinio darbo vietas. „Viskas priklausys nuo pačių studentų noro ir, žinoma, tokio sumanymo sėkmės“, – apie tolimesnes perspektyvas svarsto dr. A. Brusokas.

Romoje aptarti projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ rezultataiPrimename, kad projektas „Integrated Football. The new frontier of Sports for all‘‘ pradėtas vykdyti 2016 m. Vienas pagrindinių tarptautinio projekto tikslų – skatinti socialinę įtrauktį, nepriklausomai nuo žmogaus lyties, fizinių, socialinių, ekonominių ar kultūrinių skirtumų, sudarant vienodas galimybes būti fiziškai aktyviais. Sporto visiems idėja pagrįsta socialinės atskirties mažinimu, siekiant į žaidimą įtraukti tiek sveikus, tiek neįgalumą turinčius asmenis.

You may also like...