Reabilitacijos katedroje viešėjo teatro mokytojas iš Austrijos

3Šių mokslo metų rudenį lankėsi daug užsienio lektorių. Rugsėjo pabaigoje Kauno kolegijos Medicinos fakultete Reabilitacijos katedroje viešėjo ir teatro mokytojas Wolfgang’as Rohm’as iš Austrijos. Kelias dienas jis vedė užsiėmimus kolegijos studentams ir dėstytojams. Su lektoriumi ir jo metodikomis dar pavasario seminarų metu susipažino dvi Reabilitacijos katedros dėstytojos: ergoterapeutė Evelina Lamsodienė ir dramos terapijos dėstytoja Laima Pavilionytė.2

Pagrindiniai seminaro tikslai buvo teoriškai ir praktiškai pristatyti teatro technikos metodus ir būdus, įgalinančius ne tik priimti į visuomenę įvairias socialinės-kultūrinės atskirties grupes, bet ir įrodyti meno poveikį bei universalumą.
Susitikimuose taip pat buvo pristatyti dramos pedagogikos ir veiksmo pagrindai, leidžiantys įvairaus pasirengimo dalyviams pasirinkti sau, savo darbui, mokslui ar studijoms tinkamą orientacinį metodą.

1Teorinės žinios buvo pildomos pratimais, kuriais siekta išmokinti įvairių gyvenimiško teatro formų: kalbos ir nekalbėjimo, judesio ir improvizacinio teatro. Lektorius Wolfgang’as Rohm’as siekė, kad seminaro metu dalyviai išbandytų visas pristatytas teatro metodikas, atsipalaiduotų ir ne tik vestų mokomuosius vaidybinius žaidimus, bet ir kurtų jaukią bei saugią bendravimo atmosferą, itin tinkamą darbui su neįgaliaisiais, nepriimtaisiais, nesuprastaisiais, paniekintaisiais arba tiesiog savęs neįvertinusiaisiais.

You may also like...