Projekto „Villages on move network“ partnerių susitikimas Portugalijoje

Šių metų rugsėjo 18-22 dienomis Kauno kolegijos medicinos fakulteto slaugos katedros dėstytoja doc. dr. Viktorija Piščalkienė, reabilitacijos katedros dėstytoja Laura Žlibinaitė bei verslo fakulteto turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros vedėjas doc. dr. Andrius Brusokas dalyvavo ERASMUS+: SPORT 2019 programos „Villages on Move Network (VOMNET)“ 603120-EPP-1-2018-1-FI-SPO-SSCP partnerių susitikime Leirijos politechnikos institute, Portugalijoje. Susitikime taip pat dalyvavo projekto partneriai iš Liuveno – Limburgo universiteto kolegijos (Belgija), Pietų – rytų Suomijos taikomųjų mokslų universiteto bei Pietų Suomijos sporto federacijos „ESLi“.

Pagrindinė atvirojo seminaro tema buvo suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės, lygios galimybės sportuoti bei sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas. Atstovai iš Portugalijos pristatė mobiliąją programėlę, skirtą sekti bei skatinti visuomenės fizinį aktyvumą. Taip pat buvo pristatyta idėja, kaip galima dozuoti fizinį aktyvumą individualiems asmenims. Susitikime taip pat dalyvavo Leirijos miesto savivaldybės tarybos atstovas, kuris papasakojo apie sporto veiklų organizavimo bei finansavimo galimybes vietos gyventojams.

Partneriai iš Suomijos pasidalino gerąja patirtimi apie laisvalaikio ir užimtumo veiklas per šokį mažoje savivaldybėje, suaugusiųjų dalyvavimą sporto klubų veikloje Suomijoje bei studentų orientavimo pasirinkti patrauklią fizinę veiklą siekiant sumažinti sėdėjimo laiką.

Atstovės iš Belgijos pasidalino idėja apie sportą kaip suaugusiųjų užimtumo priemonę. Įdomus pranešimas buvo apie tai, kaip galima paskatinti fizinio aktyvumo veiklas kaimynystėje. Daug dėmesio buvo atkreipta į socialinę neįgaliųjų integraciją per sportą – kaip padrąsinti neįgaliuosius lankytis viešuose miesto sporto klubuose ir salėse.

Kauno kolegijos atstovai taip pat parengė pranešimus atvirajame seminare. Andrius Brusokas seminare pristatė nemokamų treniruočių kauniečiams projektą „Judėk sveikai” bei gerosios šio judėjimo patirties sklaidą regionuose. Laura Žlibinaitė pasidalino informacija apie mažuose miesteliuose įsteigtų sporto klubų veiklą, finansavimą bei pristatė Rietavo moterų sporto ir sveikatingumo klubo “Rietavo gaja” atvejį.

Projekto partneriai susitikimo metu taip pat turėjo galimybę aktyviai išbandyti skirtingas fizinio aktyvumo formas: dalyvavo lėkščiasvydžio treniruotėje kartu su vietinio sporto klubo nariais, mokėsi saugaus elgesio vandenyje bei plaukti banglente. Studentės iš Portugalijos suorganizavo užsiėmimą, kurio metu buvo galima išbandyti skirtingus žaidimus asmenims, turintiems regėjimo negalią.

Primename, jog projektas „Villages on move network“ yra skirtas plėsti fizinio aktyvumo bei sporto organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo tinklą, kurio tikslas dalintis gerąja patirtimi bei idėjomis. Yra sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame patalpinta fizinio aktyvumo renginių nuorodų, skirtų įvairioms kultūrinėms – sportinėms veikloms įvairių socialinių grupių bei amžiaus asmenims.

Žemėlapį galima rasti atidarius šią nuorodą: http://www.villagesonmove.com/project-villages-on-move-network/#map

You may also like...