Projekto „Gyvenu aktyviai“ atgarsiai: surengta dienos stovykla neįgaliems vaikams ir jaunuoliams

P1080587Kauno kolegija kartu su Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centru ir VšĮ „Vilties žiedas“ vasarą įgyvendino projektą „Gyvenu aktyviai“. Organizacijos surengė dienos stovyklą vaikams ir suaugusiems su negalia Kauno mieste. Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ lėšomis.

Projektas buvo skirtas išplėsti neįgaliųjų ir jų šeimų poreikius atitinkančios socialinės dienos paslaugos, siekiant mažinti vaikų ir jaunų suaugusių neįgaliųjų su intelekto negalia socialinę atskirtį bei skatinti jų aktyvumą, didesnę socializaciją ir dalyvavimą bendruomenėje. Bendradarbiaujant su Kauno Jono Laužiko specialiąja mokykla, Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus specialistais į dienos stovyklą buvo pakviesti vyresniųjų klasių moksleiviai, savivaldybės vaikų globos namų auklėtiniai, kitų Kauno miesto neįgaliuosius vienijančių organizacijų vaikai ir jaunuoliai. Stovyklos metu siekta ugdyti dalyvių savarankiškumą, bendravimo įgūdžius, kūrybiškumą, skatinti jų aktyvumą, norą ir drąsą pamatyti ir sužinoti daugiau, didinant jų pasitikėjimą savimi ir kitais.

P1080594

Projekto veiklos pradėtos 2017 m. birželio 12 d. Vasaros stovyklą organizavo VšĮ „Vilties žiedas“. Projekto metu organizuotos trys stovyklos pamainos, kiekvienoje jų dalyvavo iki 12 lankytojų. Projekto dalyviams buvo vedami dramos terapijos, fotografijos užsiėmimai, organizuojami dainavimo, šokio, muzikavimo būgneliais grupėje veiklos. Stovyklos lankytojai dalyvavo edukacinėse programose Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejuje, M.Žilinsko dailės galerijoje, kūrybinėse dirbtuvėse „Kūrybos kampas 360“.

P1080586

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojai ir studentai aktyviai prisidėjo prie stovyklos organizavimo veiklų. Socialinio darbo katedros lektorė Laura Stumbraitytė jaunuoliams su negalia vedė dramos terapijos užsiėmimus, skirtus ugdyti jaunuolių bendravimo įgūdžius, mokyti savarankiškai spręsti iškylančias tarpasmeninių santykių problemas, padidinti jų pasitikėjimą savimi ir paskatinti aktyviau įsilieti į socialinę aplinką. Stovykloje savanoriavo minėtos katedros studentai, kurie padėjo užimtumo specialistams, socialiniams darbuotojams organizuoti edukacines, laisvalaikio, fizinio aktyvumo ir kt. veiklas, lydėjo stovyklos dalyvius į išvykas. Savanoriškos veiklos sudarė galimybę studentams išbandyti save dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais jaunuoliais, taikyti turimas žinias realiose praktinėse situacijose, įgyti reikšmingos profesinės patirties, plėsti socialinius ryšius.

You may also like...