Pradedamas projektas su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija studijų kokybės gerinimui

Projekto pavadinimas: „Praktika sumaniai“

Projekto Nr.: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016

Projekto trukmė:2017/12/19 – 2019/12/19

Projekto tikslas: Studijų kokybės gerinimas, tobulinant studijų praktikų organizavimą

Projekto uždaviniai, rezultatai ir veiklos: Projektas „Praktika sumaniai“, jungiantis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją (LVRA) ir 6 aukštąsias mokyklas, sudarys galimybę studentams atlikti praktiką komandose, apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento.

Taikant sumaniosios praktikos metodus, bus stiprinami jų bendrieji įgūdžiai. Bendriesiems įgūdžiams tobulinti – organizuojami mokymai studentams ir jų praktikų vadovams.

Studentai skirtingų studijų krypčių komandose atliks praktiką darbo vietose pagal profesiją, naudojant sumaniosios praktikos metodus. Į projektą įtraukti socialiniai partneriai ir atliekama praktika socialiniame versle, skatins praktiką atliekančių studentų pilietiškumo ir socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Projekto vykdytojas: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projekto partneriai: Socialinių mokslų kolegija, Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Vilniaus kolegija, Alytaus kolegija, Kauno kolegija.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

You may also like...