Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymai

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymai„Integruoto sporto idėja ypač aktuali mažinant visuomenėje jaučiamą socialinę atskirtį. Siekiamybė – unikalia žaidimo forma įtraukti tiek sveikus, tiek neįgalius asmenis užtikrina tarpusavio partnerystę ir kiekvieno komandos nario indėlį į žaidimo rezultatą, patiriant judėjimo teikiamą džiaugsmą“, – teigia Vilija Gerasimovičienė, Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro trenerė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ auklėtoja-metodininkė.

Gegužės 12–14 dienomis Kauno kolegijoje surengtuose mokymuose „Integrated Football. The new frontier of Sports for all‘‘ dalyvavo sporto centrų treneriai iš visos Lietuvos. Jų metu dėmesys sutelktas integruoto futbolo žaidimo ypatumus išmanantiems treneriams bei teisėjams paruošti.Tokie integruoto futbolo mokymai Lietuvoje suorganizuoti pirmą kartą.

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymaiTris dienas trukusių intensyvių mokymų metu kursų dalyviai ne tik klausėsi teorinių užsiėmimų, susipažino su integruoto sporto projekto idėja, veiklų organizavimu, aiškinosi integruoto futbolo taisykles, bet ir vykdė praktinius užsiėmimus: rinkosi į Nacionalinį futbolo akademijos maniežą, kur pagal nustatytą įvertinimo lygį aiškinosi žaidėjų veiklas, techninį ir fizinį pajėgumą bei susiskirstę į komandas žaidė mokomąjį integruoto futbolo žaidimą.

Integruoto futbolo idėja paplito ir į kitus Lietuvos miestus

„Integrated Football. The new frontier of Sports for all‘‘ projekto koordinatorius,Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas džiaugiasi, kad po intensyvaus savaitgalio, Lietuvoje pirmą kartą atsirado oficialiai sertifikuotų integruoto futbolo specialistų: 8 integruoto futbolo treneriai bei 10 teisėjų.

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymai„Kartu su neįgaliaisiais rengiamos integruoto sporto žaidynės Italijoje jau tapusios visiškai įprastu dalyku. Lietuvoje – tai dar visiškai nauja, tačiau tikimės, kad organizuojant tokius mokymus integruoto sporto idėja pasklis ir mūsų šalyje ir taip bus sudaromos visiems lygios galimybės įsitraukti į sportinę veiklą“, – sako Kauno kolegijos dėstytojas.

Pasak Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidento Anatolijaus Čupkovo, tokių veiklų, kaip integruotas sportas, Lietuvoje labai trūksta ir jas reikėtų labai skatinti. „Tokie neįgaliuosius ir sveikus asmenis suburiantys užsiėmimai leidžia pasvarstyti apie platesnes integruoto sporto perspektyvas, būtent neįgalių asmenų šeimų integraciją, todėl mes, kaip Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija stengsimės visomis įmanomomis priemonėmis prisidėti prie šių veiklų tobulinimo“, – žadėjo A. Čupkovas.

Kaip teigia dr. A. Brusokas, po įvykusių kursų organizatoriai sulaukė daug pakvietimų praktinius integruoto futbolo užsiėmimus vesti ir kituose miestuose. Artimiausias tokių planų įgyvendinimas numatomas jau šį penktadienį, kuomet mokymų lektoriai (integruoto futbolo instruktorė Jūratė Martinonytė ir Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedros absolventas, integruoto futbolo teisėjas Šarūnas Zarudnevas) praktinius integruoto futbolo užsiėmimus ves Klaipėdos raj. Doviluose.

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymaiDėmesys ne tik taisyklėms, bet ir bendravimui

„Integrated Football. The new frontier of Sports for all” mokymus vertinu išties puikiai.Kadangi Lietuvojeprojektas vykdomas pirmą kartą, kvalifikuoti lektoriai suteikė naudingų, išsamių žinių apie integruoto futbolo veiklų organizavimą. Praktiniuose užsiėmimuose įgyta patirtis apie specialių taisyklių bei žaidėjų techninio ir fizinio pajėgumo testų taikymą skatino atsakomybę vieniems už kitus, nuolatinį bendravimą ir bendradarbiavimą“, – įspūdžiais po mokymų dalijosi viena iš kursų dalyvių V. Gerasimovičienė.

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymai Ji neslėpė, jog mokymų metu įgytas teorines žinias ir praktinius užsiėmimus stengsis išbandyti su darželinukais ir studentais. „Specialųjų poreikių ugdytinių turime kiekvienais metais, todėl labai svarbu užtikrinti jų norą būti fiziškai aktyviais, pagal jų individualias galias, taikant žaidybinius metodus ir integruotą sportą. Studentus supažindinsiu su integruoto futbolo idėja, žaidimo ypatumais. Pasitelkiant socialinės įtraukties formų jungimo principusplanuosimės gerosios patirties sklaidos veiklas pristatant šią naują sporto šaką bendruomenei, socialiniams partneriams taip prisidėdami prie integruoto futbolo viešinimo ir populiarinimo savo šalyje“, – artimiausius planus atskleidė mokymų dalyvė.

 „Integrated Football“projektas, mažinantis socialinę atskirtį

Projektas „Integrated Football. The new frontier of Sports for all‘‘ pradėtas vykdyti 2016 m. Šiuo projektu siekiama sukurti integruoto futbolo tinklą Europoje, kuris suvienytų įvairias iniciatyvas, populiarinančias šią naują sporto šaką ir integruotą sportą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.

Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuoti integruoto futbolo trenerių ir teisėjų mokymaiVienas pagrindinių tarptautinio projekto „Integrated Football“  tikslų – skatinti socialinę įtrauktį, nepriklausomai nuo žmogaus lyties, fizinių, socialinių, ekonominių ar kultūrinių skirtumų, sudarant vienodas galimybes būti fiziškai aktyviais. Sporto visiems idėja pagrįsta socialinės atskirties mažinimu, siekiant į žaidimą įtraukti tiek sveikus, tiek neįgalumą turinčius asmenis.

Be Kauno kolegijos projekte dalyvauja Bulgarijos, Italijos, Vokietijos, Portugalijos ir Slovakijos organizacijos. Artimiausias šių organizacijų susitikimas planuojamas šių metų rugsėjo pabaigoje, kada Romoje vyksiančiame susitikime bus aptariami projekto rezultatai bei tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos.

You may also like...