Nordplus programos „Nordejordemodern“ tinklas: diskutavo Skandinavijos ir Baltijos šalių akušeriai

P1050957 Gruodžio 8 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakultete vyko Nordplus programos projekto „Nordejordemodern/2015“ partnerių susitikimas, kuriame savo patirtimi dalinosi bei stiprino jau esamą bendradarbiavimą užsienio partneriai iš akušerijos studijų programų. Susitikime dalyvavo 3 partneriai iš Lundo universiteto Švedijoje bei Arcada taikomųjų mokslų universiteto Suomijoje. Dar 5 projekto partneriai susitikime dalyvavo nuotoliniu būdu.

Nordplus programos „Nordejordemodern“ tinklas: diskutavo Skandinavijos ir Baltijos šalių akušeriaiVizito Kauno kolegijos Medicinos fakultete metu svečiai apžiūrėjo fakulteto mokymo bazes bei jų įrangą, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes tarp institucijų, studentų ir dėstytojų mainų galimybes. Medicinos fakulteto dėstytojai Vilma Rastenienė, Gerimantas Čerkauskas, Inga Mikutavičienė, Dangira Ruseckienė pristatė akušerijos studijų programos ypatumus Kauno kolegijoje bei valstybinę politiką šios specialybės atžvilgiu. Doc. Viktorija Piščalkienė partneriams pristatė Medicinos fakultete vykdomus tyrimus bei bendradarbiavimo galimybes taikomųjų tyrimų ir mokslinių straipsnių publikavimo srityse. Medicinos fakulteto projektų koordinatorė pateikė ataskaitą apie 2015–2016 m. įgyvendintas projekto veiklas bei panaudotas lėšas. Tolimesnių diskusijų metu buvo aptartas naujos paraiškos 2017–2018 metais turinys. Projekto partneriai sutarė teikti naują paraišką, siekiant organizuoti studentų intensyvią savaitę, kuri vyktų 2018 metų balandį Latvijoje.

Nordplus programos „Nordejordemodern“ tinklas: diskutavo Skandinavijos ir Baltijos šalių akušeriai2016 metais Medicinos fakultetas koordinavo tris Nordplus programos projektus dantų technologijų, sveikatos turizmo ir akušerijos srityse. „Network Nordejordemodern“ projektas – vienas plačiausių, jis vykdomas vienuolikoje akušerijos studijų programas turinčių aukštojo mokslo institucijų ir keturiose ligoninėse Skandinavijos bei Baltijos šalyse. Projekto partnerių tinklas egzistuoja jau daugiau nei 10 metų. Tinklo veiklos dažniausiai apima dėstytojų ir studentų mainus, intensyvias programas, partnerių susitikimus bei mokymo medžiagos akušerijos srityje kūrimą. Dalyvaudamas šiame projekte Kauno kolegijos Medicinos fakultetas perima gerąją Skandinavijos šalių patirtį. Projektas padeda tobulinti akušerijos studijų programos kokybę, plėtoti studentų tarptautinį mobilumą studijų ir praktikos srityse.

You may also like...