NOBANET tinklo naujienos: kitas susitikimas vyks Kaune

NobanetKauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultetas pavasarį Kaune  koordinuos NOBANET tinklo partnerių susitikimą, kuriame dalyvaus atstovai iš Baltijos ir Skandinavijos šalių. Tokią naujieną pateikia Kauno kolegijos dėstytojai, dalyvaujantys šio tarptautinio tinklo veiklose.

Kaip informuoja Verslo vadybos katedros dėstytoja Simona Jankauskaitė, naujai įsitraukusi į tinklo veiklas, vasario 2-3 dienomis Stokholme vykusiame susitikime tarp kitų klausimų buvo aptariamos ir susitikimo Kaune detalės.  Tinklo dalyviai – Suomijos, Danijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos aukštųjų mokyklų atstovai – planavo, kokius rezultatus vykdant projektus reikės pasiekti iki kito etapo.

Kauno kolegija 2017 metų pabaigos ir toliau tęsia savo veiklą NOBANET tinkle, kuris jungia verslo studijas realizuojančias aukštąsias mokyklas iš Skandinavijos ir Baltijos šalių.  Pagrindinis NOBANET projekto siekis –  sukurti ir plačiai skleisti naujas žinias apie sėkmingą Šiaurės ir Baltijos šalių Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizavimą. NOBANET tinklas yra numatęs sukurti tvarius bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo institucijų ir SVV modelius, parengti naują mokymo(si)medžiagą apie SVV internacionalizaciją, įgyvendinti realius projektus tarptautiniu lygiu bei plėtoti aukštųjų mokyklų programas įtraukiant SVV internacionalizavimą.

Be Kauno kolegijos, NOBANET tinkle dalyvauja Suomijos, Danijos, Latvijos ir Estijos aukštosios mokyklos – Arcada taikomųjų mokslų universitetas, Tietgen verslo kolegija, Vidzemes universitetinė kolegija, Talino kolegija ir kiti partneriai.

Išsamesnė informacija apie projektą

You may also like...