Netradicinė paskaita Tauragės skyriuje: finansų vedėja pasakoja apie savivaldybės biudžetą

Netradicinė paskaita Tauragės skyriuje: finansų vedėja pasakoja apie savivaldybės biudžetą Kovo 21 d. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Tauragės skyriuje vyko netradicinė paskaita – ją vedė Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Irma Jurkšienė. Lektorė nuolatinių ir ištęstinių studijų  studentams skaitė paskaitą apie 2018 metų savivaldybės biudžetą.

Paskaitos metu I. Jurkšienė studentams paaiškino, kad savivaldybių finansiniai ištekliai yra apskaitomi savivaldybių biudžetuose ir nebiudžetiniuose fonduose. Tauragės savivaldybė, kaip ir kiekviena savivaldybė Lietuvoje, privalo išlaikyti savo įstaigas, finansuoti vykdomas ekonomines, socialines ir kitas programas. Šiam tikslui pasiekti yra reikalingos lėšos, kurios kaupiamos savivaldybės biudžete.

Netradicinė paskaita Tauragės skyriuje: finansų vedėja pasakoja apie savivaldybės biudžetą Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas yra vienas svarbiausių įvykių savivaldybėje. Buvo pasidžiaugta, kad šiais metais užfiksuotas biudžeto augimas: nuo 2014 metų esama 32 procentų prieaugio. Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro jos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų mokami mokesčiai, pajamos už savivaldybės nuosavybei priklausančio turto eksploatavimą, valstybės biudžeto dotacijos, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir pajamos iš savivaldybei pagal įstatymus priskirtų pajamų šaltinių.

Paskaitos metu pristatytos savivaldybės biudžeto išlaidos, išskirtos svarbiausios finansuojamos sritys: švietimas, Europos Sąjungos projektų finansavimas, sveikatos priežiūra, socialinė parama ir kt. I. Jurkšienė studentams pristatė svarbiausius savivaldybės numatytus darbus, kurie aktualūs rajono gyventojams. Finansų skyriaus vedėja pažymėjo, kad siekiant ilgalaikės, visapusiškos ekonominės ir socialinės rajono piliečių gerovės, ekonomikos augimo, užimtumo, yra labai svarbu, kad sudarant ir vykdant rajono savivaldybės biudžetą piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai.

You may also like...