Nauji iššūkiai rengiant sveikatos ir socialinės priežiūros profesionalus

European Later Life Active Network  projekto veiklos akimirkaVisoje Europoje vyksta akivaizdūs visuomenės senėjimo procesai. Šie pokyčiai jau artimiausioje ateityje atneš naujus reikalavimus tiek socialinės globos, tiek sveikatos priežiūros sistemoms: didės poreikis institucijų bei organizacijų, teikiančių paslaugas seniems žmonėms. Prognozuojama, jog šis poreikis daug kur susidurs su stoka profesionalų, turinčių specialų pasirengimą šiam darbui, bet dar svarbiau – su susidomėjimo bei noro dirbti su senais žmonėmis trūkumo problema.

Dauguma ekspertų rekomenduoja intervencijas profesionalų rengimo sistemoje, kurios suteiktų tikslias žinias apie senėjimo procesą – tai gerintų atsaką į senų žmonių poreikius bei susidomėjimą darbu su senais asmenimis. Šiame kontekste 2013 m. pradėtas European Later Life Active Network ( ELLAN) projektas, finansuojamas Europos fondo lėšomis, apjungiantis 26 Europos šalių 28 aukštųjų mokyklų atstovus.

Lietuvą šiame projekte atstovauja Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojai. Projekto veiklos (2013 –2016 m.) pagrindinis tikslas – sukurti profesiniam bakalaurui reikalingų darbui su senais žmonėmis kompetencijų aprašą.

Projekte dalyvaujančios Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė Dainė Krasuckienė ir Reabilitacijos katedros lektorė Evelina Lamsodienė, grįžo iš ELLAN projekto partnerių darbinio susitikimo, vykusio rugsėjo 22–25 dienomis, Maribore, Slovėnijoje. Susitikimo metu buvo analizuojami tyrimų,   kuriuos atliko darbinės komandos iš skirtingų šalių partnerių universitetų, rezultatai. Tyrimų įvairovė atspindi siekimą apjungti egzistuojančią sėkmingą praktiką bei naujas iniciatyvas tiek dirbant su senyvo amžiaus asmenimis, tiek rengiant naujus specialistus.

Įdomios patirties suteikė senų žmonių požiūrio į sveikatos bei socialinės priežiūros profesionalų kompetencijas, atskleidžiančias jų žinias, nuostatas bei elgesį su senyvo amžiaus žmonėmis, tyrimai, kuriuos savo šalyse vykdė šios šalys: Portugalija, Lietuva, Turkija, Austrija, Suomija, Jungtinė Karalystė. Olandijos atstovų atlikta labai išsami literatūros, tyrimų bei dokumentų, reglamentuojančių darbą su senais žmonėmis įvairiose šalyse, analizė. Sveikatos bei socialinės priežiūros profesionalų požiūrio į kompetencijas, reikalingas darbui su senais asmenimis, tyrimas buvo vykdytas Lenkijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Kipre, Olandijoje, Ispanijoje. Siekiant kurti sveikatos bei socialinės priežiūros profesionalųpalankų požiūrį į darbą su senyvo amžiaus asmenimis buvo tirtos studentų nuostatos į senėjimo procesą ir darbo su senais žmonėmis suvokimas Airijos, Vokietijos, Latvijos, Suomijos, Italijos universitetuose. Europoje naudojamų inovatyvių mokymo metodų bei sėkmingo darbo praktikų apžvalga, ieškant faktorių kurie skatintų rinktis darbą su senyvo amžiaus žmonėmis, atlikta partnerių iš Belgijos, Airijos, Austrijos, Graikijos, Kroatijos universitetų.

Susitikimo metu buvo daug diskutuojama bei intensyviai dirbama kuriant bendrą paketą – bazinių kompetencijų aprašą, kuris bus rekomenduojamas Europos aukštosioms mokyklomsruošiant specialistų rengimo bei podiplominių studijų tobulinimosi programas. Planuojama, jog projekte numatomas  bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis, bei veikiančių organizacijų tinklais leis užtikrinti numatytų kompetencijų įgyvendinimą realioje veikloje.

Tikimasi, jog projekto rezultatai lems ir Kauno kolegijoje realizuojamų socialinio darbo, ergoterapijos, slaugosstudijų programų kokybę, padės ugdant jaunus specialistus bei tobulins jau dirbančių profesionalų profesines kompetencijas, bus vertingi organizuojant savanorius darbui su senais žmonėmis.

You may also like...