Menas, dizainas ir meninis ugdymas. Jubiliejinės tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos apžvalga

Lapkričio 24 dienos rytą Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas pradėjo 10-ąja Tarptautine moksline praktine konferencija „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“. Kartu su Liepojos universitetu ir Lietuvos dailės ugdytojų draugija organizuojamame renginyje skaityti užsienio svečių bei Kauno kolegijos dėstytojų, ekspertų pranešimai, pristatytos trys parodos, vyko kūrybinės dirbtuvės, o septyniose skirtingose sekcijose pristatytos meną, dizainą ir meninį ugdymą nagrinėjančios temos.

Evelinos Valiulytės nuotraukaPranešimai. Jubiliejinę konferenciją atidarė Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Nijolė Zinkevičienė. Pirmuoju Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešėju tapo Justino Vienožinskio menų fakulteto dėstytojas profesorius dr. Vaidas Matonis. Septyni žvilgsniai į meno pasaulio kaitą leido klausytojams įsigilinti ne tik į ontologijos ar semiotikos pagrindu grįstą meno teoriją, bet ir plačiau aptarti jo kitimą. Liepojos universiteto atstovė dr. Inta Klasone supažindino su profesinio augimo pokyčiais meninio ugdymo praktikoje. Tarptautinės Baltijos akademijos dizaino mokyklos atstovas Mihailas Kopeikinas kartu su konferencijos dalyviais analizavo sistemas dizaino kokybės pagrindu, o Kauno kolegijos Teisės katedros dėstytoja Iveta Vitkutė Zvezdinienė pristatė pagrindinius teisės autorystės pasisavinimo aspektus. Bendruosius pranešimus Pelėdų kalno galerijoje užbaigė Justino Vienožinskio menų fakulteto dėstytojas Algirdas Saulėnas. Jis pristatė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos inicijuotą diskusiją apie švietimo vaidmenį, įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus Lietuvoje.

Parodos. Skambant akordeono garsams Justino Vienožinskio menų fakulteto erdvėse atidarytos trys parodos.

Konferencijos dalyvių paroda. Konferencijos dalyviai ne tik turėjo galimybę klausytis ir patys skaityti pranešimus, tačiau ir pristatyti savo kūrybinius darbus.

Keramikos paroda „Forma+grafika“. Dekoratyvinės plastikos katedros keramikos specializacijos dėstytoja Daina Daukšienė atidarė keramikos parodą „Forma+grafika“, kurioje išskirtinių formų keramikos kūriniai papuošti grafiniais elementais. Justino Vienožinskio menų fakulteto erdvėse (A. Mackevičiaus g. 27, II aukštas) darbai bus eksponuojami iki gruodžio 2 dienos.

Paroda „Nuo rugsėjo iki sausio“. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos metu atidaryta jungtinė dr. Intos Klasone ir dr. Sigitos Saulėnienės paroda „Nuo rugsėjo iki sausio“. Socialinių mokslų daktarės, edukologės ir kūrybiškumo nestokojančios vadovės taip pat iki gruodžio 2 dienos eksponuos po penkis kūrinius Justino Vienožinskio menų fakulteto erdvėse (A. Mackevičiaus g. 27, II aukštas).

„Kartu su Inta Liepojos universiteto organizuoto plenero metu sugalvojome, kad šiais metais padarysim bendrą parodą, kuri vadinsis „Nuo rugsėjo iki sausio“ ir eksponuosime po penkis darbus. Tai jungtinė paroda, kuri galbūt ateityje įšsivystys į kažką daugiau. Tai dar vienos idėjos raiška bendruomenei, kai  ieškoma kitų sąsajų su užsienio partneriais.“ – dalinasi mintimis Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė.

Evelinos Valiulytės nuotraukaSeptynios sekcijos. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“ buvo pristatytos ir septynios darbo sekcijos, kuriose galima buvo susipažinti su šiuolaikinio meno aktualijomis, tekstilės ir stiklo meno naujovėmis, meninio ugdymo galimybėmis, piešimo problematika, kūrybiniais ieškojimais aprangos dizaine bei įprasminti šiuolaikinio meninio ugdymo ar tapdisciplininių projektų patirtis. Pranešimus parengė ir skaitė dėstytojai, mokytojai ir menininkai iš Vilniaus, Jonavos, Kauno, Druskininkų, Liepojos mokymo institucijų.

Kūrybinės dirbtuvės. Šiais metais jubiliejinę konferenciją vainikavo praktinė pusė, kuri buvo grįsta kūrybinių dirbtuvių pagrindu. Dalyviai noriai registravosi ir galėjo sudalyvauti Dizaino katedros vedėjo Aurimo Gaižausko ir studentų organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse „Piliakalnių duomenų vizualizavimas“. Tuo tarpu Dizaino katedros lektoriai Dovilė Gaižauskienė, Juozas Dundulis ir Sigutė Bronickienė padėjo įsigilinti į ekskursijas kaip mokymo(si) būdą bei kūrybiškumą lavino pasitelkiant grafiką. Aprangos dizaino katedros lektorė Rita Kaupelienė kartu su konferencijos dalyviais ieškojo kūrybinių idėjų bei naudojo 2D koliažo techniką jų įgyvendinimui. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Įvaizdžio dizaino katedros vedėjos Olesės Kekienės ir dėstytojo Viliaus Venckevičiaus kūrybinės dirbtuvės „Judesys ir spalva“.

Džiaugiamės tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“ susidomėjimu ir tikime, jog į kiekvieno dalyvio gyvenimą ji atnešė naujų žinių ir patirties.

You may also like...