Medijų technologijų katedros dėstytojas stažavosi Ispanijoje

Medijų technologijų katedros dėstytojas stažavosi IspanijojeŠių metų gegužės 18–22 dienomis Kauno kolegijos Technolgijų ir kraštotvarkos fakulteto Medijų technologijų katedros dėstytojas Alfredas Macijauskas pagal „Erasmus+“ programą stažavosi Katalonijos politechnikos universiteto Terasos inžinerijos mokykloje (angl. Terrassa School of Engineering, Universitat Politècnica de Caralunya, http://www.eet.upc.edu). Su šia institucija katedra bendradarbiauja jau keletą metų, dalyvauta bendrose studentų intensyviose „Erasmus“ programose.

Medijų technologijų katedros dėstytojas stažavosi IspanijojeA.Macijauskas stažuotės metu nagrinėjo bakalauro lygmens Audiovizualių sistemų studijų programą, susipažino su materialine baze (laboratorijas aprodė Kauno kolegijoje lankęsis dėstytojas Ignasi Esquerra), susitiko su administracijos atstovais ir dėstytojais. Su prodekanu tarptautiniams ryšiams Santiago Forcada buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, plėtojant dėstytojų ir studentų mainus. Su mobiliųjų įrenginių programėlių kūrimo dalyką dėstančiu dėstytoju Pau Fernández diskutuota apie šio dalyko dėstymo specifiką.

Medijų technologijų katedros dėstytojas stažavosi IspanijojeVizito metu fakulteto dėstytojas taip pat stebėjo universiteto atstovų susitikimus su socialiniais partneriais bei užmezgė ryšius su kita Katalonijos politechnikos universiteto mokykla – Vaizdų apdorojimo ir multimedijos technologijos centru (angl. Image Processing and Multimedia Technology Center, http://www.citm.upc.edu/ing/). Šioje mokykloje vykdomos dvi bakalauro lygmens – Multimedijos bei Videožaidimų kūrimo – studijų programos, organizuojami profesinio tobulinimosi renginiai medijų specialistams. Dėstoma išimtinai anglų kalba, itin šiuolaikiška studijų bazė.

Medijų technologijų katedros dėstytojas stažavosi IspanijojeSu Vaizdų apdorojimo ir multimedijos technologijos centro direktoriumi Jesus Alonso bei dėstytoju David Sanchez sutarta bendradarbiauti rengiant bendrus projektus bei plėtojant studentų mainus.

Katalonijos politechnikos universitetas (UPC) patenka į 500 geriausių pasaulio universitetų reitingą.

You may also like...