Medicinos fakulteto senjorų padėka Kauno kolegijai

Sakoma, kad žmogus nešioja savyje

begalybę ir jos vejamas kopia vis aukščiau

nesustodamas, nepasitenkindamas ir trokšdamas…

Tai jo varomoji jėga!

Laiko tėkmė nusineša mūsų veiklas, darbus, pasiekimus, tik palieka mums norą ir siekį dalyvauti gyvenime, pažinti naująjį pasaulį. Šio motyvo vedami, mes, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto senjorai reiškiame gilią padėką Kauno kolegijos administracijai, buvusiems kolegoms už rodomą mums dėmesį, pagarbą, vertinimą tiek akademine, tiek socialine prasme. Esame kviečiami į jubiliejinius katedrų renginius, konferencijas, kur stebime pozityvius pokyčius, kartų perimamumo procesus ir dar tobulėjame.

Ypatingą dėkingumą reiškiame senjorų klubo vadovei Nijolei Armonienei už nuoseklų ir nuoširdų darbą bei rūpestį organizuojant klubo veiklą. Jos parengtos programos skirtos mūsų užimtumo, kultūriniams, poilsio, sveikatinimo poreikiams tenkinti. Dėkojame jai už:

  • organizuojamas senjorų dienas, kur ne tik bendraujama, aptariamos tolimesnės veiklos, bet ir studentų teikiamos sveikatinimo, kosmetologinės paslaugos;
  • už pažintines ekskursijas, spektaklių lankymą;
  • organizuojamą poilsį Palangoje sezono atidarymo proga;
  • už galimybę dalyvauti švietėjiškoje veikloje skaitant paskaitas sveikatinimo klausimais Samariečių bendruomenei. Visa tai palaiko mūsų savivertę, padeda įveikti netikrumą, nerimą, baimes esant nereikalingiems.

Su dėkingumu ir pagarba Senjorų vardu klubo narė V. Gaulienė.

You may also like...