Medicinos fakultete vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos suvažiavimas

P1100226 (1)Kauno kolegijos Medicinos fakultete 2017 m. balandžio 13 d. vyko XIII Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo mokslo institucijų (LSMU, LSU, KK), sąjungų (Lietuvos gydytojų, higienistų ir epidemiologų), draugijų (Lietuvos raudonojo kryžiaus), Kauno miesto, Kėdainių, Prienų, Šakių, Anykščių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos, Advokatų kontoros „Bajorienė, Čelkis, Kalinauskas & partneriai”, Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ atstovai.

Suvažiavimo dalyvius sveikino Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis akcentuodamas, kad kiekvienas visuomenės narys turi teisę būti sveikas, mokėti sveikatą išlaikyti kuo ilgiau. Jis pristatė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto veiklą ir indėlį į visuomenės sveikatos tausojimą, stiprinimą.

Kauno kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja Milda Gintilienė atskleidė studentų praktinių patirčių galimybes visuomenės sveikatos saugojimui ir gerinimui, pabrėždama, kad studentai suvokia, jog gyvenimas – nuolatinė fizinių, psichinių, intelektualinių, emocinių, dvasinių, socialinių, ekonominių ir kitų aspektų raida.

Kauno kolegijos Kosmetologijos katedros vedėja Žaneta Mickienė išsakė mintis apie studentų teorinio ir praktinio mokymo dermę, taikomųjų tyrimų svarbą studijų procese, akcentuodama visuomenės sveikatos svarbą.

Kauno kolegijos Biomedicinos diagnostikos katedros vedėja Ingrida Viliušienė teigė, kad ypač svarbus visuomenės sveikatos stiprinimo, išlaikymo aspektas – mokymas sveikai gyventi, pasiekiant visavertį gyvenimą. Studentai tai atlieka per mokslo taikomąją veiklą, atlikdami užsakomuosius tyrimus.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentės Ramunės Kalėdienės ataskaitoje akcentuota asociacijos veiklos sritys: dalyvavimas visuomenės sveikatos politikos formavime įvairiuose lygmenyse; teisės aktų projektų derinimas; pasiūlymų teikimas dėl specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslo žinių diegimo praktikoje; bendruomenių skatinimas rūpintis savo sveikata; praktikų ir mokslininkų, dirbančių visuomenės sveikatos srityje, vienijimas. Pažymėtos svarbiausios kryptys: aktyvus dalyvavimas LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertinėje veikloje, svarstant su visuomenės sveikata susijusius klausimus, ryšių su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas, tarptautinio bendradarbiavimo su EUPHA ir WFPHA tęstinumas. Pristatyti asociacijos 2017 m. numatomi tarpinstituciniai renginiai.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas paskaitoje-diskusijoje „Apie bendradarbiavimą praktiškai“ akcentavo bendradarbiavimą kaip gebėjimą dirbti su kitais, užmegzti ir priimti grįžtamąjį ryšį, pagarbą kitam, gebėjimą dirbti su kitais. Paskaitą baigė Popiežiaus emerito Benedikto XVI žodžiais, kad „Europoje įsitvirtinusi įtarumo kultūra, kuri su nepasitikėjimu žvelgia į žmogų ir jo atstovaujamus idealus, o moralė dažnai traktuojama kaip saviapgaulė”.

You may also like...