Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventę

Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventęŠių metų gruodžio 1 dienos popietę Kauno kolegijos Medicinos fakultete buvo minima Dantų technikų studijų programos jubiliejinė studentų profesinės dienos šventė. Renginys buvo pradėtas nuoširdžiu pirmo kurso pasveikinimo žodžiu, teigdami, jog jiems vertingiausia – dėstytojų indėlis, jų siekis įdiegti studentams paslaugumo dvasią, kad šie augtų jausdami pareigą tobulėti.

Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventęŠventės atidarymo proga gražius ir nuoširdžius pasveikinimo žodžius tarė Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis. Pirmo kurso studentams palinkėjo veržlumo, sveiko konkurencingumo, žingeidumo bei išradingumo, nes visų šių savybių reikia dantų techniko specialybei. Katedros vedėja Daiva Mačiulienė palinkėjo studentams didžiulės sėkmės, noro tobulėti , žvelgti teisinga kryptimi, nesiliauti ėjus tobulumo link.

Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventęĮ profesinės dienos šventę atvyko garbūs svečiai Dantų technikų sąjungos prezidentas Raimundas Bagdonas, kuris studentams linkėjo ne tik tobulėjimo savo profesinėje srityje, bet palinkėjo neprarasti ir studentiškų savybių, linksmumo, originalumo, siekti visada užsibrėžto tikslo, o taip pat pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias sudaro mūsų mokymo institucija. Dantų technikas  Remigijus Raulinavičius pabrėžė, kad pinigai – ne pagrindinis dantų techniko tikslas, o svarbiau žmogiškieji ištekliai, sąžiningai ir kruopščiai atliktas darbas, paciento padėka dantų technikui, komandinis darbas su gydytoju odontologu bei visa odontologinės klinikos komanda. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų Mokslinės draugijos Odontologų būrelio pirmininkas Mantas Jokšas kvietė jaunuosius studentus jungtis kartu su universiteto studentais tikslu atlikti bendrus mokslinius tyrimus, dalyvauti jų organizuojamose stovyklose, protų mūšyje, rengti bendrus pranešimus mokslinėse konferencijose.

Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventęNebuvo pamiršta ir dantų technikų studijų programos graži istorija, kurią pristatė Burnos sveikatos katedros lektorė Sigita Paškevičienė kartu su katedros vedėja Daiva Mačiuliene. Malonu buvo žiūrėti į seniai jau dirbančius dar jaunus dėstytojus, senas pirmąsias laboratorijas, senus įrenginius, kuriais anksčiau dantų technikas dirbo. Šventėje dalyvavusi 1952 metų laidos absolventė dantų technikė A. Venslovienė be perstojo pasakojo apie tų dienų dantų technikų darbo sąlygas, dalijosi prisiminimais apie buvusius šviesios atminties dėstytojus Albiną ir Valeriją Lukoševičius.

Medicinos fakultete dantų technikai iškilmingai paminėjo profesinės dienos šventęKatedros vedėja Daiva Mačiulienė džiaugėsi, kad dantų technologijos programos studentai į šventę atėjo ne tušti. Kūrybiškumas viršijo maksimumą. Skambėjo pirmakursių R. Andriušytės ir A. Cepur atliekama daina, M. Jaruševičiaus solo šokis visiems paliko nuostabą bei susižavėjimą veiduose.

Renginio vedantieji pirmo kurso studentai Domas Pociūnas ir Darina Stasytytė šventę apvainikavo įteikdami po gėlę katedros dėstytojams, pasidžiaugdami, esantys kartu su jais ir ten kur jie seniai svajojo būti.

You may also like...