Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas
rugsėjo 21-23 dienomis surengė tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę-praktinę konferenciją, kuri subūrė plačią tarptautinę bendruomenę.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąKartu su Lenkijos Lodzės medicinos universitetu surengtoje konferencijoje „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach HESDIA 2016“ apie sveikatos, aplinkos ir darnios plėtros sąsajas diskutavo ir patirtimi dalijosi 170 dalyvių, tarp kurių – akademiniai tyrėjai ir įvairių sričių praktikai iš Suomijos, Danijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Portugalijos, Turkijos, Australijos. Iš viso konferencijoje perskaityta daugiau kaip 50 pranešimų.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąPirmiausiai konferencijos dalyvius pasveikino Kauno kolegijos direktorius mokslų daktaras Mindaugas Misiūnas bei Lodzės medicinos universiteto Karo medicinos fakulteto dekanas profesorius Jurek Olszewski.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąPlenarinėje sesijoje pranešimus skaitė akademiniai tyrėjai ir medicinos praktikai iš Portugalijos, Gardos politechnikos instituto, Lodzės medicinos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Pranešimų metu aptarta inovacijų, biotechnologijų bei gamtinių išteklių sąveika, naujas požiūris į kriostimuliaciją, nagrinėta vyresnio amžiaus žmonių kognityvinių sutrikimų problematika.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąPo plenarinio posėdžio atskirose sekcijose buvo diskutuojama apie darnų vystymąsi, pasitelkiant edukologinę, visuomenės sveikatos ir sveiko senėjimo, sveikatos ir socialinės rūpybos perspektyvas. Sveikatos priežiūros specialistų rengėjams – ekspertams buvo aktualūs nuotolinio mokymo iššūkiai ir jų sprendimo galimybės, profesinių ir mokslo kompetencijų vystymo, studentų savarankiško darbo organizavimo, lūkesčių tenkinimo ir kiti Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąaspektai. Senolių slaugos bei palaikomojo gydymo ypatumai, odos priežiūra, aerobinių pratimų ir dietos įtaka kraujospūdžiui, jaunimo sveikatos raštingumas darnaus vystymosi kontekste, sveika mityba – šie ir kiti klausimai taip pat buvo plačiai analizuojami įvairiose tribūnose. Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos specialistai aptarė inovatyvių priežiūros ir gydymo metodų rezultatus žmonėms su psichikos negalia ir Dauno sindromu, patyrusiems smegenų insultą, onkologinėmis ligomis sergantiems bei hiperaktyviems vaikams. Antrąją konferencijos dieną vyko praktiniai užsiėmimai, diskutuota apie mokymo per realią darbo praktiką ypatumus, paramą studentams mokymosi procese. Visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sekcijoje buvo aptartos pacientų saugos, dantų technologijų srities aktualijos.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąMedicinos fakulteto dekanas, gydytojas J. Dovydaitis džiaugiasi tvirtais ryšiais su tarptautiniais socialiniais partneriais.Svečias iš Belgijos Vakarų Flandrijos Hovest universitetinės kolegijos Wouter Decock buvo maloniai nustebintas Medicinos fakulteto studentų aktyviu darbu jo vedamame seminare ir pasidžiaugė gražiu jau kelerius metus trunkančiu bendradarbiavimu su Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros dėstytojais.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferencijąDalyviai turėjo galimybę pasikalbėti su geriausiais slaugos, socialinio darbo, visuomenės sveikatos, dantų technologijos, ergoterapijos, kineziterapijos ir kitais specialistais.

Rygos medicinos kolegijos direktorė Inese Bunga įvertino, kad tai buvo puikus tarptautinis renginys, subūręs įvairių krypčių biomedicinos srities specialistus, leidęs aptarti šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemas bei išanalizuoti pažangiausius metodus joms spręsti.

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

Medicinos fakultetas surengė solidžią tarptautinę konferenciją

You may also like...