LR Seime – Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos diskusija

Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba (LPAVT), kurioje darbuojasi ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė, vasario 5 dieną lankėsi Lietuvos Respublikos (LR) Seime, Švietimo, mokslo ir kultūros komitete bei susitiko su komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene.

LPAVT deleguoti asociacijų vadovai – Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė Rasa Alaburdienė, Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė bei Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. S. Saulėnienė, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugijos pirmininkas Edvinas Šimulynas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė – susitikimo metu siekė išdėstyti LPAVT nuomonę svarbiais visai švietimo sistemai klausimais.

Švietimo sistemoje vis dar pasigendama pagarbos ir dėmesio mokytojo nuomonei, dalis švietimo reikalavimų prasilenkia su realybe mokyklose. Daug klausimų su mokytojų kvalifikacija. Dr. S. Saulėnienė komitete priminė, jog atstovaujamos asociacijos vienija ne tik mokytojus, bet ir dėstytojus bei mokslininkus. „Tinkamas kvalifikacijos tobulinimas nevyksta. Reiktų daugiau dalintis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, organizuoti bendrus renginius“, – išreikšdama nepritarimą nesuderintai tvarkai, esančiai tobulinant mokytojų kvalifikaciją, sakė J. Vienožinskio menų fakulteto dekanė. Jai pritarė ir A. Riekumas teigdamas, kad šiandien kvalifikacijos tobulinimą gali teikti tik akredituoti centrai, tačiau jų paslaugos mokytojų asociacijų netenkina dėl nesamos kokybės. A. Pitrėnienė tokiam problemos iškėlimui pritarė, patikindama, jog apie tai Komitete bus kalbama.

Techninės bazės naujinimas mokyklose ir informacinių technologijų problemos taip pat susilaukė dėmesio. LPAVT nuomone mokytojai neturėtų mokyklose aiškintis technologijų. Mokytojams turėtų būti lengvai pasiekiamos visos reikalingos ir padedančios dirbti priemonės, taip pat specialūs kursai, kaip jomis naudotis. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė A. Pitrėnienė teigė, jog mokytojams turi būti organizuojami įvairių dalykų specializuoti kursai, o mokymas turėtų vykti cikliškai. Ji taip pat pritarė, kad šiuo metu šioje srityje kryptingo judėjimo nėra, tad pasiūlė organizuoti bendrą kompiuterių inžinierių ir informatikos mokytojų susitikimą.

Paliestas asociacijų rėmimas valstybės lygiu. Komitete pasiūlyta pretenduoti į Europos Sąjungos paramą bendradarbiaujant su LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Eglė Šleinotienė susitikimo metu teigė, kad Lietuvos švietimo sistema dabar yra tarsi „nuolatinis eksperimentas“, kurio visgi reikėtų atsisakyti ir dažniau klausti mokyklų nuomonės. A. Riekumas siūlė kviestis asociacijų atstovus į darbo grupes LR Seime. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovė pažadėjo visokeriopą pagalbą sprendžiant problemas.

Susitikimui baigiantis nutarta surengti Seimo Komiteto ir LPAVT renginį mokytojams jau šių metų gegužės mėnesį.

You may also like...