Kviestinis dėstytojas iš užsienio paskaitą skaitė nuotoliniu būdu

 

Medicinos fakultetas aktyviai dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimuose, tikslu teikti paraiškas kviestinių užsienio studijų ir mokslo institucijų dėstytojų vizitams. Tai yra viena iš svarbesnių priemonių, plėtojant studijų ir mokslo tarptautiškumą. Pritraukti aukštos kompetencijos užsienio dėstytojus ir mokslininkus į Kauno kolegiją nėra lengva užduotis, tačiau įveikiama, ypač turint mokslo ir studijų bendrystę  užtikrinančius ryšius su užsienio partneriais.

Valstybė skiria paramą dėstytojų iš užsienio vizitams Lietuvos universitetuose ir kolegijose. Tokią finansavimo iniciatyvą Švietimo ir mokslo ministerija vykdo skatindama šalies aukštąsias mokyklas plėsti atvirumą pasauliui ir kuo aktyviau dalyvauti tarptautiniuose idėjų mainuose. Šįkart kviestinis dėstytojas iš Malagos universiteto, Ispanijos darbavosi Reabilitacijos katedros kineziterapijos studijų programoje.

Ne vieną kartą Lietuvoje besilankęs Manuel Gonzales Sanches šį kartą darbavosi nuotoliniu būdu – vedė nuotolinę paskaitą apie manualines kineziterapijos metodikas. Dvi pirmas lapkričio mėnesio savaites prof. Manuel Gonzales Sanches nuotoliniu būdu dėstytojavo antro ir trečio kurso kineziterapijos studijų programos studentams. Dėstytojas pristatė teorinę medžiagą ir vaizdinių priemonių pagalba demonstravo palpacinę anatomiją, diferencinės diagnostikos testus, nervų mobilizaciją, kas yra plačiai taikoma privačioje kineziterapijos praktikoje Ispanijoje.

Manuel Gonzales Sanches dirba ne tik Malagos universiteto dėstytoju, bet ir atlieka mokslinius tyrimus, vykdo projektinę veiklą, užsiima privačia kineziterapeuto praktika, yra kelių specialybinių knygų bendraautorius bei aktyvus vizituojantis dėstytojas.

Nuotolinį vizitą inicijavę Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda Gintilienė bei Povilas Beseckas, įsitikinę, kad užsienio studijų ir mokslo institucijų dėstytojų vizitai puiki proga studentams gauti kitos kultūros žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų būsimo specialisto veikloje.

You may also like...