Kraštovaizdžio puoselėjimo žiniomis dalinosi Bulgarijoje

Kraštovaizdžio puoselėjimo žiniomis dalinosi BulgarijojeBirželio 20– 24 dienomis pagal Erasmus+ programą Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvakros fakulteto lektorius doc. dr. Romualdas Misius viešėjo Plovdivo (Bulgarijos) Agrariniame universitete. Vizito tikslas – supažindinti studentus ir akademinę bendruomenę su Lietuvos kaimiškojo kraštovaizdžio kaitos periodais, jo ekologiniu ir estetiniu tvarumu bei kaimo sodybų želdinimo tradicijomis.

Paskaitose dalyvavo Vynuogininkystės ir sodininkystės bei Agronomijos fakultetų doktorantai, Dekoratyviųjų augalų ir kraštovaizdžio dizaino studijų programos magistrantai. Pirmame paskaitų cikle „Lietuvos kaimiškojo kraštovaizdžio raida ir tvarumas“ Kauno kolegijos atstovas klausytojus supažindino su Lietuvos kaimiškojo kraštovaizdžio etnokultūrinio savitumo nustatymo problema, kraštovaizdžio kaitos aspektais ir jų metu pasireiškusiomis neigiamomis pasekmėmis bei iškilusiomis kraštovaizdžio atstatymo problemomis.

Antrame paskaitų cikle „Lietuvos kaimo sodybų želdinimo tradicijų tyrimas“ pristatė prielaidas Lietuvos kaimo sodybų želdinimo tradicijoms tirti, kaimo sodybų tipologinius aspektus, sodybų želdinimo tradicijų tyrimo metodiką ir kaimo sodybų želdinimo tradicijų metodikos praktinio pritaikymo galimybes.

Klausytojų didelio dėmesio susilaukė žinia, kad Lietuvoje iki šių dienų išliko visų keturių kaimiškojo kraštovaizdžio raidos tarpsnių (ikivalakinio, valkinio, vienkiemininko ir kolūkinio) kaimo gyvenviečių ir sodybų pavyzdžių kalvotose, ežeringose ir miškingose Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos etnografinių regionų vietovėse.

Susidomėjimas kilo ir dėl kaimo sodybų želdinimo tradicijų tyrimo metodikos universalumo taikant įvairių laikotarpių ir etnografinių regionų valstiečių sodybų želdinimo tradicijoms tirti, tarpusavyje palyginti ir etnografiškumo lygiui nustatyti.

„Pasiūliau pasinaudoti mano sukurta sodybų želdinimo tradicijų tyrimo metodika ir atlikti tyrimus Bulgarijos etnografinių regionų kaimo sodybų želdinimo tradicijoms tirti ir tarpusavyje palyginti“, – teigia doc. dr. R. Misius. Lektrorius šiomis mintimis pasidalino ir susitikimo metu su universiteto rektore profesore dr. Kristina Jančeva bei Sodininkystės katedros docente dr. Valerija Ivanova.

Tai jau ne pirmas bendradarbiavimas žingsnis su šiuo Bulgarijos universitetu. Dr. V. Ivaniva 2015 metais su kolegomis dalyvavo vienoje iš Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto organizuotų tarptautinių konferencijų, o planuose bulgarų viešnagė Lietuvoje 2017 metų konferencijoje.

You may also like...