Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovė Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovė – Diktum Faktum – Kauno Kolegija

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovė

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėGegužės 21 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakultete surengta jubiliejinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos: studijos, praktika, tarptautiškumas“, subūrusi per 130 įvairių sričių profesionalų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, LR ministerijų, kitų organizacijų.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovė„Dėkojame, kad pagerbėte mūsų instituciją,“ – tardamas sveikinimo žodį pažymėjo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, primindamas, jog Kauno kolegija skaičiuoja penkioliktus įkūrimo metus, o Medicinos fakulteto tradicijos siekia tarpukarį – 95 gyvavimo metus turinti institucija buvo įkurta garsaus Lietuvos medicinos profesoriaus Prano Mažylio. Sveikinimo žodį konferencijoje tarė ir kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Nijolė Zinkevičienė, padėkojusi fakulteto bendruomenei už sutelktumą. Konferencijoje jubiliejinius sveikinimus perdavė atstovai iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, Utenos kolegijos ir kitų aukštųjų mokyklų, kuriose rengiami sveikatos priežiūros specialistai.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėKonferencijoje buvo paliesta visa eilė temų, susijusių su studijų, medicinos srities ir kitomis aktualijomis. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas su konferencijos dalyviais dalinosi naujausiais įspūdžiais iš Jerevane vykusio susitikimo, kuriame diskutavo 48 valstybių švietimo politikos atstovai. Pasak A. Levicko, čia priimti sprendimai lems pastarųjų trejų metų aukštojo mokslo pokyčius, susijusius su Europos švietimo kokybės užtikrinimu, ECTS diegimo sistema, Bolonijos vertybėmis.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėNijolė Bielinienė, kuri daugybę metų darbuojasi LR Sveikatos apsaugos ministerijoje, akcentavo slaugos profesionalų svarbą. Anot N. Bielinienės, pagaliau šiais metais per medicinos darbuotojų profesinę šventę apdovanojimai už nuopelnus įteikiami ne tik gydytojams, tačiau ir slaugos specialistams. Taip pat rengiamasi įkurti Slaugos koordinavimo skyrių, kuris palengvins šios srities specialistų darbą.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėPlenariniame posėdyje kiti konferencijos pranešėjai diskutavo apie biomedicinos studijų turinį, išorinį studijų kokybės vertinimą Lietuvoje, įvairių medicinos sričių specialistų rengimo perspektyvas ir kitus klausimus. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Kęstutis Pukelis akcentavo asmenybės polinkių, kuriuos patvirtina genetikos mokslas, svarbą. Konferencijoje viešėjęs Kauno technologijos universiteto profesorius Gediminas Merkys įžiebė diskusiją apie ydingas praktikas aukštajame moksle. Studijų kokybės vertinimo centro atstovės Barbora Drąsutytė ir Tautvilė Tunaitienė aptarė išorinio studijų kokybės vertinimo Lietuvoje patirtį, akcentuodamos biomedicinos ir socialinių mokslų sričių pasiekimus.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėŠiais aktualiais klausimais konferencijos dalyviai diskutavo 7 sekcijose. Buvo pristatyti 22 pranešimai, analizuojantys biomedicinos ir socialinio darbo aktualijas, kvalifikuotų specialistų rengimą, problemas darbo rinkoje. Organizatoriai pažymi, kad sekcijų „Vaistininko padėjėjo veikla ir perspektyvos Lietuvoje“ bei „Slaugytojų rengimo ir profesinės veiklos aktualijos“ dalyviai parengė rezoliucijas, įvardinančias vaistininko padėjėjo ir slaugytojo veiklos aktualijas bei siūlančias problemų sprendimo būdus. Socialinio darbo studentų baigiamųjų darbų rengimo aktualijas analizavusi darbo grupė numatė bendros veiklos perspektyvas. Burnos sveikatos priežiūros problemas analizavusioje sekcijoje diskutuota apie gydytojų odontologų padėjėjų ir gydytojų odontologų padėdėjų pagalbininkų kompetencijas, jų rengimą. Taip pat buvo aptartos kosmetologijos, kineziterapijos ir ergoterapijos, biomedicinos diagnostikos specialistų, radiologijos technologų rengimo aktualijos.

Konferencijoje – jubiliejiniai sveikinimai ir minčių įvairovėKonferencijos pabaigoje Kauno kolegijos medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos metu pasiektais rezultatais ir užsimezgusiais naujais bendradarbiavimo ryšiais. Pasak rengėjų, šiuo mokslo renginiu buvo pasiektas pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti biomedicinos ir socialinių mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą, tarpdiscipliniškumą, orientaciją į Europos švietimo politikos aktualijas, biomedicinos ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų rezultatų pristatymą, įrodymais grįstos praktikos tyrimus.

Jums taip pat patiks...