Kokias galimybes ES suteikia jaunimui – studentai atsakymo ieškojo seminare

Kokias galimybes ES suteikia jaunimui – studentai atsakymo ieškojo seminareVykdant projektą Informacinių ir interaktyvių renginių ciklas – viešosios diskusijos „Europos Sąjungos iššūkiai ir ateitis“, spalio 19 d. studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai, dėstytojai susirinko į seminarą–diskusiją „Jaunimo teisės ir galimybės ES“, skirtą mainų programos „Erasmus+“ 30-mečiui pažymėti. Seminarą organizavo Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Administravimo katedra bei Kauno „Europe Direct“ informacijos centras. Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Renginys organizuotas siekiant praplėsti jaunimo žinias apie Europos Sąjungos pastarųjų metų iššūkius ir jų sprendimus, „Erasmus+“ galimybes akademinei bendruomenei, EURES pagalbą piliečiams ir savanorystę, vartotojų teisių apsaugą ES, aptarti socialinės atsakomybės ekonominius klausimus Lietuvoje bei ES šalyse, suteikti jaunimui galimybę padiskutuoti su savo sričių ekspertais.

Kokias galimybes ES suteikia jaunimui – studentai atsakymo ieškojo seminareRenginio metu Kauno technologijos universiteto dėstytoja dr. Jurgita Barynienė akcentavo ES išskirtinumą pasaulyje tiek vertybiniu, tiek ekonominiu požiūriu, taip pat išsamiai aptarė dabartinius Europai tenkančius iššūkius: senstančią Europą; migracijos krizę ekonominiu, politiniu, demografiniu aspektais; darbo rinkos, ypač jaunimo, problemas ir kaitą; kaip vieną iš sprendimo būdų detaliau pristatė gana naujos ES iniciatyvos, – Europos solidarumo korpuso, – galimybes. Šio pranešimo metu aptartas Brexit atvejis, pristatytos numatomos ES plėtros galimybės bei globalizacijos sąlygojami pokyčiai Europoje.

Kokias galimybes ES suteikia jaunimui – studentai atsakymo ieškojo seminareKokias galimybes akademinei bendruomenei suteikia jau 30 metų ES (Lietuvoje – 19 metų) veikianti mainų programa „Erasmus+“ aptarė Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo skyriaus projektų koordinatorė Arūnė Karosaitė. Lektorė akcentavo ne tik studentų mobilumo, bet ir akademinio personalo mobilumo naudą. Taip pat pranešimo metu analizuoti stipendijų, paskolų, tarptautinių praktikų klausimai.

Apie jaunimo įsidarbinimo užsienyje galimybes kalbėjo ir EURES tinklo galimybes pristatė Europos darbo mobilumo portalo konsultantė, Kauno teritorinės darbo biržos atstovė Goda Maciulevičienė. Pranešėja akcentavo kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo tvarką, aptarė ES iniciatyvą „Tavo pirmasis EURES darbas“. Savanorystę Jaunimo darbo centre bei ES naudojamus instrumentus jai skatinti pristatė Kauno teritorinės darbo biržos savanorės Marisa Walchshofer ir Morgane Maraquin, kurios į Lietuvą atvyko bendradarbiaujant su Europos savanorių tarnyba.

Keliaujančiam ir nemažai elektronine prekyba besinaudojančiam jaunimui labai aktualus buvo Europos vartotojų centro teisininko Aušvydo Čebatoriaus pranešimas apie Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugą. Pranešėjas atskleidė aktualią informaciją, kaip apsisaugoti nuo nesąžiningų pardavėjų ar įtartinų internetinių parduotuvių kitoje ES šalyje bei papasakojo, kokių veiksmų reikėtų imtis gavus lūkesčių neatitinkančią prekę.

Kokias galimybes ES suteikia jaunimui – studentai atsakymo ieškojo seminareSocialinę įmonių atsakomybę Lietuvoje ir ES šalyse aptarė Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorės Irena Klimavičienė bei Jūratė Vaičiulėnaitė. Pranešimo metu buvo pateikti socialinio verslo pavyzdžiai, pristatytas Gini indeksas. Lektorės apžvelgė šešėlinės ekonomikos mąstą Lietuvoje bei pailiustravo, kokia žala padaroma šalies biudžetui algų vokeliuose atvejais. Jaunimo auditorija buvo paskatinta ateityje kurti sąžiningą verslą.

 

You may also like...