KJRSC dėstytoja – Pasaulinėje stažuočių organizavimo konferencijoje Dubline

University College DublinBirželio 9–11 dienomis Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro (KJRSC) dėstytoja Gemma Navickienė dalyvavo Pasaulinėje stažuočių organizavimo konferencijoje (Global Internship Conference), vykusioje Airijos sostinėje Dubline, Dublino universiteto kolegijoje (University College Dublin). Konferencijos tema – stažuotės ir įsidarbinimo galimybės: pasaulinės veiklos aplanko kaupimas.

Ekonominio nuosmūkio sąlygomis jaunų absolventų įsiliejimas į darbo rinką kelia daug daugiau iššūkių. Vis dėlto, ekonomikos vystymasis nėra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos profesinei veiklai. Keičiasi valstybiniai standartai, tobulėja technologijos, atsiranda nauji darbai ir nyksta tradiciniai, didėja globalizacija ir konkurencija, tvirtėja socialinės ir aplinkos darnos nuostatos, didelę įtaką daro demografiniai pokyčiai ir besikeičiantys vartotojų poreikiai.

Global Internship ConferenceKonferencijos pranešėjai pabrėžė perkeliamųjų kompetencijų svarbą nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje. Pačios svarbiausios iš jų yra kūrybiškumas sprendžiant problemas, iniciatyvumas, savišvieta, pasitikėjimas ir asmeninė atsakomybė už tobulėjimą.

Konferencijoje diskutuota, kaip švietimo ekspertai gali praktiškai padėti studentams tapti pasaulinio lygmens profesionalais, pristatytos stažuočių organizavimo programos ir apibendrinti jų įgyvendinimo rezultatai. Stažuočių modeliai paprastai apima aplinką, praktinės veiklos patirtį, studento mokymąsi dirbant ir praktikos vadovus.

Akademikai, karjeros konsultantai, studijų ir stažuočių užsienyje organizavimo profesionalai akcentavo bendradarbiavimo ryšių plėtros svarbą, todėl dvi konferencijos dienas veikė karjeros mugės, ir konferencijos dalyviai galėjo užmegzti dalykinius ryšius su stažuočių organizavimo profesionalais, kurių tikslas – padidinti studentų profesinio tobulėjimo galimybes.

Konferencijoje aptarta ir viena iš probleminių sričių – studentų veiklos per praktiką stebėsena. Studentai patys pripažįsta, kad jie daug atsakingiau atlieka užduotis, kai jiems reikia kaupti savo veiklos aprašus ir per praktiką sukurtus produktus e. porfelyje. Dar viena veiksminga priemonė – asmeniniai ir grupiniai interneto dienoraščiai, kurių įrašus gali sekti ir praktikos vadovai.

Darbdaviai vertina stažuotojų pagalbą, nes jie yra puikūs pagalbininkai juos priėmusiai organizacijai, padeda plėsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis šalimis, supažindina su kitomis kultūromis, ir yra ,,vaikščiojanti reklama“. Jie taip pat didžiuojasi, kad gali prisidėti prie švietimo proceso.

Viena iš patraukliausių stažuotės šalių Europoje yra Airija. Ja domisi tiek amerikiečiai, tiek Europos ir Azijos jaunimas. 90 proc. 27 Airijos aukštojo mokslo institucijose besimokančių jaunuolių profesinės veiklos praktikas atlieka daugianacionalinėse šioje šalyje įsikūrusiose įmonėse. Džiugu, kad su viena iš tarptautinių vertimo agentūrų Dubline, translation.ie, pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis, suteikianti Verslo anglų kalbos studentams galimybę atlikti informacijos valdymo ir vertimo praktikas. Trijų mėnesių profesinės veiklos praktikas daugiakultūrėje aplinkoje paeiliui atliks trys šios studijų programos studentai.

Tikimasi, kad per konferenciją užmegzti ryšiai atvers kelius ir kitų studijų programų studentų tarptautinėms stažuotėms bei akademiniam mobilumui.

You may also like...