Kauno kolegijos Medicinos fakultetas organizavo nuotolinę konferenciją „Ergoterapeutų gerosios patirties sklaida“

Kauno kolegijos Reabilitacijos katedra birželio 10 dieną apjungė Respublikoje ergoterapijos studijas organizuojančias mokymo institucijas – Vilniaus kolegiją bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetą – konferencijoje „Gerosios patirties sklaida ergoterapijos studijų programų studentų tiriamuosiuose moksliniuose darbuose“. Ši konferencija organizuota pirmą kartą nuotoliniu būdu, naudojant Google Hangout Meet vaizdo konferencijos įrankį.

Konferencijos tikslas – skatinti diskusiją ir skleisti mokslo tiriamąją patirtį ergoterapeutams aktualiomis temomis, suburti socialinius partnerius, komandos narius bendravimui ir bendradarbiavimui.

Nuotolinėje konferencijoje savo pranešimuose aktualias įžvalgas pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai. Pranešimuose buvo kalbama: apie asmenų besinaudojančių neįgaliojo vežimėliu patirtis, interaktyvias reabilitacijos priemones ir jų poveikį viršutinės galūnės motorikai, asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, savarankiškumą. Vilniaus kolegijos studentė Veslava Citovič-Rul pasidalino patirtimi apie šunų pagalbą vaikams turintiems skaitymo sunkumų. Šis pranešimas sulaukė daug susidomėjimo ir klausimų apie keturkojų parengimą darbui su vaikais.

Silvija Miškauskaitė, Kauno kolegijos ergoterapijos studijų programos studentė, pristatė savo tyrimą apie asmenų, priklausomų nuo alkoholio, gyvenimo kokybę. Jos kolegė, Evelina Baliūnaitė, kalbėjo apie proaktyvios ir reaktyvios strategijos poveikį viršutinės galūnės motorikai asmenims, patyrusiems galvos smegenų insultą.

Studentės turėjo puikią galimybę pristatyti ne tik savo tiriamąją veiklą, bet susipažinti ir kitų aukštųjų mokyklų tiriamaisiais darbais.

 

You may also like...