Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktus

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusBalandžio 15 dieną Kauno kolegijoje vyko mokslo taikomosios veiklos (MTV) ir iniciatyvos „Idėjos praktiškai“ konkursų metu finansavimą laimėjusių projektų rezultatų pristatymas. Projektus kolegijos akademinei bendruomenei pristatė ir dėstytojai, ir studentai. Po pristatymų išrinkti įspūdingiausi darbai.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktus„Kasmet iš Kauno kolegijai skiriamų Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų finansuojami tam tikri projektai, kuomet mūsų kolegijos tyrėjai gali teikti paraiškas norimų vykdyti projektinių mokslo taikomųjų ir tiriamųjų veiklų finansavimui. Konkursų metu pagal nustatytus kriterijus, iš anksto sudaryta komisija atrenka ir įvertina projektų finansavimui pateiktas paraiškas. Taip tyrėjai skatinami vykdyti mokslo taikomąją veiklą ir viešinti pasiektus rezultatus respublikiniu mastu.“ – informuoja Mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjas Danielius Adomaitis.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusTyrėjų įgyvendintų projektų pasiektus rezultatus vertino ši komisija: Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Nijolė Zinkevičienė, akademinės tarybos pirmininkė dr. Irma Spūdytė, Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė, Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto dekanas Giedrius Pilkis, Geodezijos katedros docentas dr. Donatas Rekus, Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro docentė dr. Rima Jasnauskaitė, mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjas D. Adomaitis ir studentus atstovaujantis Kompiuterinių technologijų katedros studentas Ričardas Pocius.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusPirmoje renginio dalyje pristatyti dėstytojų vykdytų MTV projektų rezultatai:

  1. Microsoft IT ACADEMY mokymo ir egzaminavimo centro patalpos įrengimas bei dėstytojų – instruktorių parengimas (Projekto vadovas: Mantas Bartkevičius).
  2. Naujų komercializuotų lazerinės terapijos priemonių taikymas SPA ir grožio industrijoje (Projekto vadovas: Renaldas Tatoris).
  3. Maisto saugos tyrimai vertikaliuoju autoklavu (Projekto vadovė: Ingrida Kraujutienė).
  4. Lietuvos Kultūros tarybos remiamas projektas „Dizainas sutinka teatrą“ (Projekto vadovė: Dovilė Gažauskienė).
  5. Tęstinis meninis projektas „Mobilioji dizaino laboratorija“ (Projekto vadovė: Dovilė Gažauskienė).

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktus„Visų projektų pristatymai pasižymėjo informatyvumu, kūrybiškumu ir pasiektų rezultatų svarba mūsų institucijai“, – sako D. Adomaitis. Nežiūrint to, pasiektais rezultatais ir tolimesne projekto vizija komisijos dėmesį ypatingai patraukė projektas „Maisto saugos tyrimai vertikaliuoju autoklavu 3850 ELV“, kurį įgyvendino Maisto technologijų katedra.

Kuo vertinga ši projekto metu įsigyta įranga? Naudodami aparatą tyrėjai gali efektyviai vykdyti tyrimus, orientuotus į sveikatai palankios ir saugios aplinkos kūrimą. „Įsigytas 65 litrų vertikalusis autoklavas 3850 ELV mums atvėrė naujas galimybes. Šis sudėtingas įrenginys naudojamas maisto pramonėje, medicinoje ar pan. Galima sterilizuoti skysčius, pipetes, stiklinius indus, instrumentus (supakuotus ir nesupakuotus), o taip pat nuotėkas ir biokenksmingas medžiagas.“ – pasakoja dr. I. Kraujutienė.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusPats procesas vyksta kaitinant sterilizuojamą objektą aukštoje temperatūroje ir garuose. Autoklave dažniausiai naudojama 121 C temperatūra ir 15 barų slėgis, o sterilizavimo trukmė priklauso nuo krosnelės modelio. Naudodami šią įrangą kolegijos maisto technologai tęsiam mokslo projektinę veiklą „Racionalaus žuvų išteklių panaudojimo gerosios patirties perėmimas: Inovatyvios technologijos įsisavinimas ir sklaida“, buvo atliktas įrangos testavimas panaudojant karpių antrines žaliavas (paramą suteikė UAB „Išlaužo žuvis“). Iš žuvies gauto aliejaus saugos tyrimai tęsiami.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusAntroje renginio dalyje pristatyti studentų vykdytų „Idėjos praktiškai“ projektų rezultatai:

  1. Automobilių stovėjimo aikštelės valdymo ir monitoringo informacinės sistemos stendinis projektas; (Projekto vadovas: Antanas Aleksonis. Studentai: Aivaras Raižys ir Deividas Songaila.).
  2. Šokoladinių saldainių su įdaru iš natūralių žaliavų gamyba; (Projekto vadovė: Ingrida Kraujutienė. Studentės: Giedrė Girdauskaitė, Goda Domarkaitė, Kristina Misevičiūtė ir Miglė Savickaitė.).
  3. Daugiafunkcinio stendo, tikslus šlifavimo-poliravimo paskirties įrankių ašmenų paruošimas; (Projekto vadovai: Arvydas Menčinskas ir Žygimatas Kujalavičius. Studentai: Tomas Kirilovas, Kęstutis Gulbinas, Tomas Dočkus ir Raimundas Armanavičius.).
  4. Interaktyvios informacinės aplinkos, skirtos specialios paskirties daugiafunkcinės roboto platformos valdymui, kūrimas; (Projekto vadovai: Danielius Adomaitis ir Igor Šajev. Studentai: Tomas Savėnas, Mantas Rimkus, EdmundasTauteris ir Osvaldas Šlapikas.).
  5. Lietuvos zoologijos sodo interaktyvaus žemėlapio kūrimas; (Projekto vadovas: Birutė Nenortaitė. Studentai: Algirdas Preikša, Gerda Gailiūnaitė, Laura Ryšytė.).

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusĮvertinus pasiektus projektų rezultatus didžiausią susidomėjimą pelnė „Automobilių stovėjimo aikštelės stendas“, padedantis automatinio valdymo ir infotronikos studijų programų mokymo procese analizuoti šio proceso valdymo principus, atlikti su programuojamomis valdymo sistemomis susijusius tyrimus bei detaliau nagrinėti valdymo sistemų srities problematiką. Stende įdiegta jutiklinė vietų užimtumo kontrolės ir apskaitos sistema, realiu laiku fiksuojanti faktiškai kintančius parametrus ir pateikianti informacija apie esamą aikštelėje laisvų vietų skaičių. Įgyvendintas proceso valdymas lietimui jautriu ekranu, prieš tai sukuriant ir patalpinant jame įrenginio vizualizaciją, būtina įrenginio valdymui, išorinių ir sistemos vidinių parametrų monitoringui atlikti.

Projekto autoriai teigė, kad stendą numatoma naudoti įvairių konkursų, praktinių užduočių atlikimo ir kvalifikacijos tobulinimo metu. Įgyvendinto projekto dėka bus galima gilinti teorines žinias, įgautas studijuojant AV ir IF programų modulius ir tokiu būdu sukurti platesnio profilio inžinerinio lygmens praktinę mokymo bazę, reikalingą ruošiant aukštesnės kvalifikacijos specialistus šios srities rinkai.

Kauno kolegijos tyrėjai bendruomenei pristatė savo produktusĮvertinus bendrą pristatymų lygmenį, galima pasidžiaugti ir padėkoti tyrėjams, kad jų pasiekti rezultatai viešinami ne tik konferencijų metu, bet teikiami publikavimui reikšminguose mokslo žurnaluose bei stendų ir/arba gaminių pavidalu demonstruojami įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Šiais metais, tik gavus lėšas iš Švietimo ir mokslo ministerijos taip pat planuojami kvietimai teikti paraiškas MTV ir iniciatyvos „Idėjos praktiškai“ konkursams, kurių metu bus renkami finansavimo verti dėstytojų ir studentų projektai. Apie galimybę dalyvauti šiuose konkursuose Jus informuos Mokslo taikomosios veiklos skyrius.

You may also like...