Kauno kolegijos studentės kuria įvaizdį šokio teatrui „Aura“

Lauros Vansevičienės fotografijaSpalio 6–10 dienomis Laikinosios sostinės erdvėse vyko Kauno šokio teatro „Aura“ organizuojamas 26-asis tarptautinis šokio festivalis. Šiuolaikinio šokio gerbėjai galėjo pamatyti ne tik kuo gyvas judesio meno pasaulis kituose kraštuose, bet ir akis paganyti į Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Įvaizdžio katedros vedėjos Olesės Kekienės ir jos komandos kurtą šokėjų įvaizdį.

Menų sintezė. Šiais metais, festivalis buvo dedikuotas Danutei Nasvytytei, išraiškos šokio pradininkei Lietuvoje. Todėl neatsitiktinai su ja glaudžiai siejosi ir specialiai festivalio atidarymo progai kurtas spektaklis „Labirintas“. Spektaklis „Labirintas“ sukurtas Kauno šokio teatrui „Aura“ bendradarbiaujant su Danutės Nasvytytės sūnumi dailininku Sigiu Gabrie (Sigitu Gabrijolavičiumi) ir jo žmona Elizabeth Gertsakis, Kauno bienalės komanda. Todėl nestebina, kad šio projekto metu apjungiamos dvi meno rūšys – vaizduojamasis, statiškas menas – tapyba, ir kinetiškas šokio teatras. Menų sintezė tapo pagrindine spektaklio ašimi.

Kostiumas. Visų spektaklių metu šokėjai įkūnijo tai, kas metafiziška ir nematerealu, reprezentavo mitinius personažus ir tam tikras koncepcijas. Kostiumų dėka jie buvo tarsi paverčiami beveidžiais archetipiniais personažais, kurie nevengiant interakcijos švelniai žaidė su žiūrovo suvokimu.

„Džiugesys užlieja širdį, jog darbuotis teko ne tik tarp aukšto lygio menininkų, prisiliesti prie istorijos atliepiančios kiekvieno žmogaus gyvenimo kelią, bet ir turėti savo nuostabią komandą. Šauniausios Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto Įvaizdžio dizaino studentės, padėjusios įgyvendinti kostiumus nuo pirmos siūlės iki paskutinių štrichų dirbo su nuostabiu atsidavimu, demonstravo aukščiausią profesionalumą. Ačiū Eglei Ceringei, Joanai Kyllästinen, Robertai Guzovičiūtei, Indrei Bieliauskaitei, Sandrai Ruleviciutei, Kristinai Kauliūtei, Danielei Morkevičiūtei. Visoms ir kiekvienai, įdėjusioms savo dalį ir drąsiai žengusioms į patirtis profesinėje srityje.“ – dalinosi padėkos žodžiais ir įspūdžiais Įvaizdžio katedros vedėja Olesė Kekienė.

Tai jau ne pirmus metus vykstantis bendradarbiavimas su Kauno šokio teatru „Aura“. Nuo pat Įvaizdžio dizaino studijų programos atsiradimo buvo užmegzti glaudūs ryšiai ir iki pat šios dienos jie kruopščiai plėtojami. Džiaugiamės, jog Įvaizdžio dizainas ne tik tampa vis aktualesnis šiuolaikiniame kontekste, bet ir praktiškai atranda savo vietą mieste, meninėje bei kultūrinėje veiklose

You may also like...