Kauno kolegijos reabilitacijos specialistės – svečiuose pas Daugpilio universiteto kolegas

Svečiuose pas Daugpilio universiteto kolegasVasario 23–24 dienomis Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytojos Ramunė Česnauskienė ir Gražina Garbenienė pagal Erasmus mainų programą lankėsi Daugpilio universiteto Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

Viešnias iš Lietuvos priėmė minėtos katedros vedėja Irena Kunicka, atsakinga už kineziterapeutų rengimą.

Susidomėjimo ir studentų klausimų sulaukė dėstytojų skaityti pranešimai: Ramunė Česnauskienė pristatė temą „Inovacijų panaudojimas mokant / -is apie širdies ir kraujagyslių sistemą“, Gražina Garbenienė skaitė pranešimą tema „Pacientų po galūnių amputacijos kineziterapija“.

Svečiuose pas Daugpilio universiteto kolegasSusitikimuose, kuriuose dalyvavo ir Daugpilio universiteto administracijos atstovai, nutarta vykdyti studentų mainų programas baigiamųjų praktikų metu: Daugpilyje – vaikų kineziterapijos praktiką, Kaune – ortopedinių / trauminių ligonių kineziterapijos praktiką. Daugpilio universiteto kineziterapeutų komanda yra nuolatinė Tarptautinio studentų masažo čempionato Kaune dalyvė ir prizininkė, todėl vizito metu dalintasi patirtimi apie praktinio mokymo organizavimo ypatumus, bendrų tyrimų organizavimą. Susitikimo dalyviai pažymėjo, jog vykdant savarankiškas studentų studijas, kurios užima vis didesnę mokymosi laiko dalį, svarbu tinkamai paruošti užduotis, formuluoti tikslus, motyvuoti darbui.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojai akcentuoja, jog labai svarbu, kad jie ne tik buvo pakviesti skaityti paskaitas Daugpilio universiteto studentams, bet ir organizuoti bendrus tyrimus bei 2016 metų pavasarį dalyvauti seminare reabilitacijos klausimais.

You may also like...