Pirmieji projekto „Free Kids“ rezultatai

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojai nuo 2020 m. pabaigos kartu su partneriais iš Portugalijos, Slovėnijos, Rumunijos ir Turkijos dalyvauja tarptautiniame strateginės partnerystės projekte „Overparenting – allow your children to make mistakes“ (Free Kids), projekto Nr. 2020-1-PT01-KA204-078497“. Projektu siekiama sukurti priemones, nukreiptas į pozityvios tėvystės įgūdžių plėtojimą bei gilinti supratimą apie hiperglobos daromą žalą vaiko socialinei raidai, jo savarankiškumo, atsakomybės ir pasitikėjimo savimi ugdymui.

Viena pirmųjų projekto veiklų – tarptautinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti pedagogų ir švietimo specialistų požiūrį į  tėvystės įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant auklėjimo klaidoms.  Tyrimas vykdytas projekto partnerių šalyse – Portugalijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Turkijoje ir Lietuvoje. Jame iš viso dalyvavo 262 pedagogai, didžioji jų dalis – darželių auklėtojai ir pradinių klasių mokytojai.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pedagogai, vertindami tėvų ir vaikų elgesį, visose tyrime dalyvavusiose šalyse identifikuoja akivaizdžių perdėtos globos pavyzdžių. Pedagogų išreikštas pritarimas tokiems teiginiams, kaip tėvai labai stengiasi, kad jų vaikai visada būtų laimingi, tėvai nuolat pasirengę galimiems  pavojams savo vaiko gyvenime, tėvai gina savo vaikus, kai tik kyla  kokios nors problemos ugdymo įstaigoje, geri pažymiai tėvams svarbiau nei mokymosi procesas rodo tėvų perdėtas pastangas viską kontroliuoti ir apsaugoti vaiką nuo visų galimų pavojų. Vaikų elgesys, kurį pedagogai pastebi, tik patvirtina tėvų auklėjimo klaidų pasekmes. Mokytojai pritaria, kad daliai vaikų darželyje ar mokykloje sunkiai sekasi atlikti paprastas užduotis, jiems didelį stresą kelia pažymiai, kyla nemažai sunkumų bendraujant su bendraamžiais, vaikai nesugeba „pastovėti“ už save. Patys pedagogai, bendraudami su į hiperglobą linkusiais tėvais, susiduria su nemažai sunkumų. Tokie tėvai, mokytojų teigimu, stokoja pagarbaus bendravimo įgūdžių (jiems nesvarbi kito nuomonė,  nemoka išklausyti, kas jiems sakoma, jie demonstruoja savo teisumą, aroganciją, nuolat ginčijasi  ir pan.), noro bendradarbiauti su mokytojais.

Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad ir pedagogams, ir tėvams reikalinga pagalba sprendžiant dėl hiperglobos kylančias problemas. Tad, remiantis tyrimo metu atskleistomis įžvalgomis, bus parengtos  pedagogų ir tėvų mokymo programos, kurias projekto metu planuojama išbandyti.

Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.facebook.com/freekidsproject/

https://twitter.com/freekidsproject

 

You may also like...