Kauno kolegijos medikų vizitai po įvairius Lietuvos regionus plėtojant socialinę partnerystę

Medikų vizitai po įvairius Lietuvos regionus plėtojant socialinę partnerystęKauno kolegijos Medicinos fakultetas, palaikydamas ir plėtodamas ryšius su socialiniais partneriais iš visos Lietuvos, skatina studentus atlikti praktikas ne tik Kauno miesto, bet ir kitų Respublikos miestų, rajonų asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigose. Todėl kasmet studentams organizuojamos išvykos ir sudaromos galimybės susipažinti su kituose regionuose esančiomis praktikos vietomis.

Kineziterapijos ir Ergoterapijos programų studentams spalio mėnesio išvyka į Palangą – jau tampa laukiama tradicija. Šiais metais praktikų vadovas Donatas Gužauskas, dėstytojos Daiva Baltaduonienė, Evelina Lamsodienė, Vaida Šidlauskaitė ir Laura Baumann, kaip įprastai, aplankė „Palangos reabilitacijos ligoninę“, Palangos vaikų reabilitacijos sanatoriją „Palangos Gintaras“ bei pirmą kartą susipažino su „Baltijos reabilitacjos centru“.

Medikų vizitai po įvairius Lietuvos regionus plėtojant socialinę partnerystęKelionės tikslas buvo – supažindinti studentus su Medicinos fakulteto socialiniais partneriais ir jų teikiamomis profesinės veiklos praktikų aplinkomis, įvertinti reabilitacijos centrų inovacijas. Išvykos metu studentai išvydo kineziterapeutų, ergoterapeutų darbo ypatumus, lankėsi mechanoterapijos, smūgio terapijos, haloterapijos, akupunktūros kabinetuose. Turėjo galimybę pamatyti ir įvertinti kompiuterinę techniką, taikomą regos negalią turinčių asmenų reabilitacijai, susipažino kaip atliekamos purvo, parafino procedūros, kaip pacientai atsipalaiduoja vandens procedūrose, išbandė virtualios realybės programas pritaikytas kineziterapijai. Neįgaliųjų integracijos specialistė pasakojo apie galimybes, priemones ir įrangą, skirtą integruoti neįgaliuosius į įvairias veiklas.

Medikų vizitai po įvairius Lietuvos regionus plėtojant socialinę partnerystęIšvykos į regionines sveikatos priežiūros įstaigas ne tik praplečia studentų galimybes rinktis įvairesnes praktikos vietas, bet prisideda prie praktikos kokybės stebėsenos, kad studentas pritaikytų ir tobulintų profesinėje veikloje studijų metu įgytas žinias, įgytų įgūdžių realioje profesinėje aplinkoje ir turėtų bendrą supratimą apie savo būsimą profesinę veiklą.

Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais, praktikoms vadovaujantys Medicinos fakulteto parengti praktikos vadovai (mentoriai), dėstytojų, administracijos darbuotojų vizitai praktikos vietose padeda užtikrinti profesinės veiklos praktikų kokybę. 2016 m. birželio mėnesį vyko vizitai į Šiaulių, Vilniaus, Alytaus, Marijampolės asmens sveikatos priežiūros ir kitas institucijas, kuriose studentai atlieka praktikas.

Medikų vizitai po įvairius Lietuvos regionus plėtojant socialinę partnerystęVizitų metu buvo susitinkama su įstaigų administracija, mentoriais bei studentais, apžiūrėtos praktikų atlikimo aplinkos. Aplankytų įstaigų administracija, mentoriai džiaugėsi atvykstančiais iš Medicinos fakulteto studentais, jų darbštumu, atsakomybe, motyvacija, darbine drausme ir išsakė norą tokius studentus ateityje įdarbinti, pritaria numatomiems vizitams, kurių metu bendraujama ir taip sustiprinama socialinė partnerystė.

Studentus tenkina profesinių veiklos praktikų atlikimo kokybė, įstaigų administracijos ir mentorių požiūris į studentą, nedidelis studentų skaičius praktikos vietoje, kas užtikrina numatytų studijų rezultatų pasiekimą, praktikos programos įgyvendinimą.

You may also like...